Marknadsföringsmaterial till Hela folket läser 4-24.2.2019.

Kampanjen Hela folket läser, som erbjuder e-böcker att användas fritt ordnas igen 4-24.2.2019. Kampanjen erbjuder både finsk- och svenskspråkiga e-böcker, på finska också en e-ljudbok.

Marknadsföringsmaterial på båda språken finns i Biblioteken.fi:s materialbank. Till förfogande finns en broschyr som kan printas ut och banners för bibliotekens webbsidor och Facebook-sidor. Det finns också kampanjvideor på svenska och finska, som kan bäddas in på bibliotekets hemsida och delas i sociala medier.

Den svenskspråkiga kampanjvideon

Den finskspråkiga kampanjvideon

Mer information om kampanjen på  Biblioteken.fi:s och Kirjastot.fi:s kampanjsidor:

Biblioteken.fi/helafolketlaser

Kirjastot.fi/kokokansalukee2019