Ny informationsökningssida för Finna-webbiblioteken

Biblioteken.fi har i samarbete med Outi-biblioteken producerat en sida för Finna-webbiblioteken med information om informationskällor och -sökning. Sidan finns både på finska och på svenska.

Ni kan foga in sidan som en del av ert eget Finna-webbibliotek eller använda delar av den på era andra sidor. En mallsida och installeringsanvisningar finns på sidan Temasidor för Finna

Mer information:

Anna-Maria Malm, annamaria.malm@biblioteken.fi

Tekniska frågor: Harri Oksanen, harri.oksanen@kirjastot.fi