Projektrapport: Konsten att göra läsare

Biblioteken i Raseborg, Hangö och Ingå har länge haft ett tätt samarbete genom biblioteksnätverket Lukas, som hösten 2018 uppgick i det nya nätverket Helle. De i personalen som jobbar med barnlitteratur har tagit för vana att träffas ett par gånger per år för att dela erfarenheter och planera gemensamma projekt. Ett gemensamt problem för dessa kommuner är att biblioteken är relativt små, kommunerna är tvåspråkiga med jämn språkfördelning vilket splittrar resurserna och många av skolorna är små och utspridda vilket försvårar ett systematiskt samarbete mellan skola och bibliotek. Därför beslöt vi att satsa på ett utvecklingsprojekt tillsammans med skolorna, för att höra vilka behov som finns och hur vi bäst kan möta dem. Eftersom skolorna och biblioteken är olika måste även lösningarna se olika ut, och anpassas efter varje skolas behov och de olika bibliotekens förutsättningar. Målet var att få fram samarbetsformer som fungerar på lång sikt.

Projektet har fått finansiering från Regionförvaltningsverket och Svenska kulturfonden.

Konsten att göra läsare