Riksdagsbibliotekets serviceställe finns i sommar på Riksdagsgatan 4 och har öppet vardagar kl. 12–15.

Entrén till Riksdagsbiblioteket byggs om i sommar och renoveringen pågår den 3 juni–1 september. Under den tiden finns personalen tillgänglig på ett tillfälligt serviceställe måndag–fredag kl. 12–15.

Servicestället finns på adressen Riksdagsgatan 4, tfn 09-432 34 23 och e-post biblioteket@riksdagen.fi.

Servicestället

  • ger ut lån som beställts i förväg och
  • tar emot lån som återlämnas.

Läs mer på bibliotekets webbplats.

Lånetiden för publikationer har förlängts till och med början av september.  Bibliotekets informationstjänst och arkivet har öppet måndag–fredag kl. 9–15. 

Närmare information: biblioteksdirektör Antti Virrankoski, tfn 09-432 34 01, e-post fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Bibliotekets webbplats