Vad ska Kyrkslätts nya bibliotekshus heta?

Kyrkslätts nya bibliotekshus kommer att stå färdigt våren 2020. Förutom biblioteket finns också kommunens invånarpark, ungdomsgård och musiklekskola under samma tak. I det nya huset finns även ett café som sköts av Toimari, kommunens rehabiliterande arbetsverksamhet.

Det kommande bibliotekshuset välkomnar besökare i alla åldrar. Innanför de här väggarna kan du läsa, leka, spela, diskutera, njuta av konst och kultur, dricka kaffe, studera, ordna möten eller bara ta det lugnt.

Vad ska vi kalla vårt gemensamma vardagsrum? Har du ett bra förslag? Namnet ska vara gångbart såväl på finska som på svenska, vara kort och lätt att komma ihåg och kännas bekvämt för människor i alla åldrar.

För att hitta ett passande namn ordnar vi en idétävling, som startar på Kyrkslättsdagarna och pågår till slutet av september. Du kan delta i idétävlingen genom att fylla i ett formulär som finns på bibliotekets webbsida fr.o.m. fredag 23.8.

Du kan delta i tävlingen med ett eller flera namnförslag. Bland alla som deltagit i tävlingen lottas det ut några biobiljettspaket för två personer. Om du vill delta i utlottningen behöver vi dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används endast till utlottningen. Vinnarna meddelas personligen.

En arbetsgrupp utser det slutgiltiga namnet för bibliotekshuset. Arbetsgruppen består av representanter för de olika aktörerna i huset och de lokala författarna Katarina von Numers-Ekman och Timo Parvela samt Maarit Orko och Irja Bergholm som representerar bildnings- och fritidsnämnden.

 

Ort
Kyrkslätt
Börjar
Slutar
Organisation
Kyrkslätts bibliotek