Bibliotekens rättigheter att visa filmer

Många bibliotek vill visa filmer för sina kunder. Biblioteken kan skaffa rättigheter att visa filmer via olika kanaler.

  • Ibland har de filmer som biblioteken skaffar för utlåning via vanliga anskaffninskanaler, förutom utlåningsrätt också visningsrätt.
  • M&M Viihdepalvelut säljer Filmlicens-allmänlicenser, som täcker ett stort antal utländska DVD- och BluRay-skivor som skaffats lagligt. Biblioteket får ändå inte marknadsföra filmförevisningar med dessa filmer på det sättet att filmens namn nämns utanför biblioteksutrymmet eller utanför intranätet (dit också e-post listor räknas). Utanför biblioteket, i tidningar och på internet är det alltså tillåtet att annonsera om att man visar filmer under t.ex. en temakväll, men filmernas namn får inte nämnas i annonsen.
  • Apfi ry säljer rättigheter till nya inhemska filmer för avgiftsfria tillställningar som stöder filmintresset.
  • Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har rättigheter till många äldre inhemska filmer. Information om rättigheterna att visa dessa fås från KAVI.

Biblioteken har rätt att förevisa program från Yle Arkivet och Bibliotekskanalens material

Bibliotekskanalens material och programmen i Yle Arkivet  och Elävä arkisto får fritt visas i bibliotek och infogas på bibliotekens webbsidor. Observera att de här rättigheterna inte gäller Yle Arenan.

Musik i filmer

I många filmer ingår musik. Kommunerna har skaffat Teostos tillstånd för användning av musik. Musik får därför uppföras i biblioteken när biblioteket själv arrangerar evenemanget. Om en utomstående arrangör i biblioteket ordnar ett evenemang där musik ingår, måste denna ansöka om eget tillstånd från Teosto.

Utförligare information på finska