Hvordan er folkebibliotekstrukturen i Finland? Er alle kommuner pålagt å ha sitt eget folkebibliotek? Har det vært noen stor omorganisering i Finland på…

Frågan ställd

Hvordan er folkebibliotekstrukturen i Finland? Er alle kommuner pålagt å ha sitt eget folkebibliotek? Har det vært noen stor omorganisering i Finland på dette feltet de siste årene, f.eks sammenslåing av bibliotek, felles biblioteksjef for flere kommuner osv.? Finnes det dokumenter og statistikk (på svensk) som viser dette?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

En översikt över biblioteksväsendet med aktualiteter finns på undervisningsministeriets avdelning Bibliotek på adressen:
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/?lang=sv .

Där hittar du också länkar till biblioteksstastistik och bibliotekspolitiska program, så som bibliotekspolitiskt program 2010, som finns i pdf-format på adressen:
http://80.248.162.139/OPM/Julkaisut/2003/liitteet/opm_153_kssv.pdf .

Bibliotekslagen 904/98 på svenska finns bl.a. på adressen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980904 . Där sägs bl.a. i 2 kap 3 $: "Kommunerna skall ordna de biblioteks- och informationstjänster som avses i denna lag.
En kommun kan ordna biblioteks- och informationstjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt. Kommunen svarar för att tjänsterna motsvarar vad som bestäms i denna lag."

Vid Biblioteken.fi (www.biblioteken.fi) finns fler aktuella notiser inom biblioteksfacket på svenska, speciellt i kanalen Biblioteksbranschen.

1 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.