Känner ni till en webplats eller -sida på internet som redogör för området musik / musikteori i det Universella Klassifikationssystemet?

Frågan ställd

Känner ni till en webplats eller -sida på internet som redogör för området musik / musikteori i det Universella Klassifikationssystemet?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Känner du till websidan "Universella decimalklassifikationen. Svensk elektronisk utgåva",
Copyright: © 2003 UDC Consortium och Miguel Benito, adress http://www.hb.se/bhs/udk/index.htm ? British Standards Institution har utgivit även en online-version av den engelska UDK, men den kräver registrering och är antagligen avgiftsbelagd, information British Standards Institution:
email: UDC@bsi-global.com . Mera information om klassifikation, se Biblioteken.fi, Biblioteksbranschen, http://www.biblioteken.fi/sv-fi/biblioteksbranschen/format/ . Följande publikationer kunde kanske vara till hjälp: Öhman, Einar, Handledning i UDK-systemets användning. Stockholm, 1970. (Tekniska litteratursällskapets handbok 7), McIlwaine, I. C., Guide to the use of UDC : an introductory guide to the use and application of the Universal Decimal Classification. The Hague : International Federation for Information and Documentation (FID), 1993. (FID occasional paper 5).
Tillägsuppgifter om katalogisering av musik kunde kanske hittas i musikbibliotek, se Biblioteken.fi, Musik, http://www.biblioteken.fi/sv-fi/musik/ .

2 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.