När kan man anse att läkekonsten blev vetenskaplig

Frågan ställd

När kan man anse att läkekonsten blev vetenskaplig

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan, eftersom det vi i dag menar med medicinsk vetenskap i flera avseenden skiljer sig från det man uppfattade som vetenskap under medeltiden eller antiken. Här nedan ges en grov översikt av medicinens väg till den vetenskap den är i dag.

Det var först på 1800-talet som medicinen på allvar började likna den naturvetenskap den är i dag. I och med utvecklingen av de biologiska vetenskaperna på 1800-talet började man allmänt acceptera att människan är en biologisk varelse. Fysiologin blev bl.a. en viktig del av medicinen, cellerna och bakterierna upptäcktes, det utvecklades nya metoder att undersöka patienterna och ett helt nytt sätt att klassificera sjukdomar.

Den västerländska medicinen har ändå sina rötter långt bak i tiden. Under antiken (ca 400 f.Kr.) skrev man ner teorier om sjukdomar och människokroppen inom naturfilosofin. Även om den teoretiska basen från den tiden har förkastats, anses behandlingsmetoderna ha varit på relativt hög nivå. De gamla skrifterna tyder på att man t.ex. till fullo behärskade konsten att vrida tillbaka leder som gått ur led. Det antika arvet förvaltades och utvecklades av bysantinerna och araberna, då kunskapen hade fallit i glömska i Europa. På 1200-talet då universitet började grundas i Europa ”plockade” man upp den gamla kunskapen. Redan på 1200-talet fanns en yrkeskår med akademiskt utbildade läkare i Europa. Trots detta var det antika arvet synligt i den praktiska medicinen ända fram till 1800-talet.

Några viktiga händelser i medicinens europeiska historia:

• 1543: Andreas Vesalius publicerar verket "De humani corporis fabrica" ('Om människokroppens byggnad')
• 1628: William Harvey publicerar sin upptäckt av blodomloppet.
• 1700-talet: Vetenskapligt sett en viktig period i den västerländska medicinens historia. Då publicerades bl.a. flera översiktliga läromedel i medicin, system över sjukdomar formulerades, patologin utvecklades, en vaccinationsmetod mot smittkoppor upptäcktes.

Källor:

Nationalencyklopedin
www.ne.se

Vuorinen, Heikki S. Taikuudesta tieteeksi. I verket Lääkäriksi. (red.) Amos Pasternack m.fl. Duodecim. 2007.

30 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.