Vad säger lagstiftningen om att göra en Heil Hitler hälsning offentligt så att det räknas som hets mot folkgrupp?

Frågan ställd
25.8.2014

Hej,

vad säger lagstiftningen om att göra en Heil Hitler hälsning offentligt så att det räknas som hets mot folkgrupp?

Svar

Besvarad
27.8.2014
Sist uppdaterat
27.8.2014

Hei!

Hets mot folkgrupp har funnits i den finska strafflagen sedan 1970. I den nuvarande strafflagen finns två paragrafer som kriminaliserar hets mot folkgrupp. Den som för allmänheten tillgängliggör, sprider eller tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av t.ex. ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning gör sig enligt 11 kap. 10 § skyldig till hets mot folkgrupp. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. I 11 kap. 10 a § kriminaliseras grov hets mot folkgrupp med fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

I Finlex finns strafflagen (39/1989) i uppdaterad form:
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

I och med lagändring 511/2011 fick strafflagen 11 kap 10 § sin nuvarande ordalydelse. Samtidigt intogs 11 kap. 10 a § i strafflagen. Förslaget till lagändringen gavs till riksdagen med regeringens proposition 317/2010. I denna proposition finns bakrundsmotiveringar till båda paragraferna.

RP 317/2010 (klicka dokumentnumret till vänster, under rubriken dokument)
http://www.riksdagen.fi/riksdagsarenden/RP+317/2010

I Riksdagsbibliotekets samling har vi litteratur som behandlar hetsbrott och hur de ovannämnda paragraferna skall tolkas. Jag kan rekommendera t.ex. följande verk:

Rikosoikeus / Tapio Lappi-Seppälä ... [et al.]. Helsinki : Sanoma Pro, 2013
https://selma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=400471
Handbok som bl.a. beskriver alla strafflagens brott. Finns också i elektroniskt format.

Uudistunut säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan / Mika Illman. Oikeus 41 (2012) : 2, s. 208-225
https://selma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=397360
Arikel i tidskriften Oikeus där Illman tar ställning till hur paragrafen om hets mot folkgrupp ändrades 2011.

Hets mot folkgrupp / Mika Illman. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja 2005
https://selma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=397360
Mika Illmans doktorsavhandling om hets mot folkgrupp.

På minoritetsombudsmannens webbplats finns en sida som behandlar hets mot folkgrupp:

Minoritetsombudsmannen: Hets mot folkgrupp http://www.ofm.fi/sv/etnisk_diskriminering/rasism/hets_mot_folkgrupp

4 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.