Frågor och svar

Vad innehåller den digitala samlingen?

Samlingen innehåller kvalitetslitteratur för barn- och unga, både på finska och svenska i form av e-böcker och ljudböcker, inklusive faktaböcker. Samlingen innehåller inte digitala tidningar. 

Samlingen öppnas som en så kallad grundsamling, som består av 95 svensk- och finskspråkiga e-boks- och ljudbokstitlar för barn och ungdomar. De finskspråkiga titlarna har en samtidig användarlicens för 50 användare, de svenskspråkiga för 10.

Samlingen uppdateras och det anskaffas ny litteratur till den enligt utbud. Antalet licenser ökas i enlighet med efterfrågan.

Böckerna som kommer till samlingen väljs av en nationell urvalsarbetsgrupp, som organiseras av Seinäjoki bibliotek. Konsortiet för de allmänna biblioteken anskaffar verken centraliserat. 

På vilken plattform fungerar samlingen? 

Tjänsteleverantörerna har lagts ut på anbud. Ellibs vann konkurrensutsättningen. I de bibliotek där Ellibs fungerar som e-boks- och ljudbokstjänst integreras barn och ungdomssamlingen som en del av den lokala e-boks- och ljudbokssamlingen. För de som har en annan tjänsteleverantör som e-och ljudbokstjänstleverantör öppnas samlingen för barn och ungdomar som ett separat Ellibs-abonnemang.

Hur fungerar samlingen i praktiken?

Oberoende av distributionssättet (integrerat i den lokala samlingen eller separat abonnemang) är verken i samlingen tillgängliga över hela landet för gemensamt bruk. Ifall alla licenser är i bruk samtidigt skapas en landsomfattande reserveringskö, varifrån verken släpps för lån i den ordning de reserverats. 
Man loggar in samlingen och lånar/reserverar titlar med varje biblioteks lokala bibliotekskort. 

Hur lång lånetid har verken?

Var läser man/lyssnar man på e-böckerna och ljudböckerna? 

E-böckerna och ljudböckerna fungerar i smarttelefoner, pekplattor och datorer. 

Hur kan man låna e-böckerna och ljudböckerna? 

Till Android-, Huawei- och iOS-enheter kan man avgiftsfritt ladda ner Ellibs-appen från enheternas appbutiker. Via appen kommer man åt materialet genom att logga in med sitt bibliotekskort. Det går att bläddra i, reservera och ladda ner materialet också i Ellibs webbibliotek på adressen  https://www.ellibslibrary.com/collection (välj det egna bibliotekets namn i rullgardinsmenyn). 

Vem finansierar projektet? 

Projektet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet. Projektet har fått nationell finansiering ur statens ändringsbudget 4/2020.

Hur lång tid är de inhemska ljud- och e-böckerna tillgängliga för alla? Hur länge pågår projektet? 

Projektet pågår i två år, dvs. digibiblioteket för barn och unga är öppet till 31.5.2023. 

Hur inverkar den för biblioteken öppnade digitala samlingen för barn och unga på författarnas inkomster? 

Projektfinansieringen användbs till att centraliserat köpa licenser för verken i samlingen. Av de här licensavgifterna går en del till förläggarna och en del till författarna, enligt de förlagsavtal som gjorts. 

Hur kan man marknadsföra/informera om den nya digitala samlingen? 

Var hittar man information om nya verk som skaffats till samlingen?

Mer information

Marja Hjelt, Konsortiet för de allmänna biblioteken, 09 310 85461, marja.hjelt@hel.fi
Pirjo Kangas, Ellibs oy, 044 0481 688, pirjo.kangas@ellibs.com