Grunderna i informationsanskaffning

Informationssökning är sökning efter (enskild) information i olika informationskällor. Man måste känna till informationskällor och kunna använda t.ex. databaser. Termen informationssökning associeras ofta med sökning som görs med hjälp av en dator.

Informationsanskaffning är ett vidare begrepp än informationssökning och innebär anskaffning av all sorts information, oberoende av sätt eller verktyg. Informationsanskaffning innebär att man samlar ihop väsentlig och heltäckande information från olika informationskällor.

Informationssökning är en kreativ process som kräver fantasi och förmåga att närma sig sökproblemet ur olika synvinklar. Mångsidighet är för en informationssökare en god egenskap. Att känna till olika sökmaskiner, index, specialsökningar och databaser är en stor fördel. Genom att söka på Google får man ofta snabbt ett svar på vissa frågor, men alltid räcker inte det till. Därför är det viktigt att kunna utforma och utföra alternativa sökningar, till exempel genom att avgränsa sin sökning eller känna till alternativa metoder och källor för att hitta rätt information. All information finns inte på nätet. Sökmaskinerna hittar inte heller all information som finns på nätet. En del av informationen på internet hör till den så kallade djupa eller osynliga webben, dit sökmaskinerna inte når. En annan brist som sökmaskinerna har på grund av sina funktionsmekanismer, är att de inte genast hittar information som publicerats på internet, utan det kan dröja ett tag innan sökmaskinerna indexerat informationen för att kunna återge den vid sökningar.

När du söker information:

 • Fundera på vad du söker för information. Definiera ämnet, frågan eller problemet.
 • Fundera på vem som kan ha producerat den information du söker. Var är det värt att söka, hurudana informationskällor kunde du använda: är det frågan om myndighetsinformation, forskningsresultat, åsikter, nyhetsartiklar, statistik?
 • Planera din sökning noggrant, fundera på vilka sökmetoder och söktermer du tänker använda dig av.  Förlitar du dig på en enkel ordsökning i en sökmaskin eller utnyttjar du t.ex. Boolesk logik eller avancerad sökning för att kombinera söktermerna?
 • Lär dig att effektivt använda alla egenskaper Google erbjuder, kom ihåg att engelska Google har fler egenskaper.
 • Bekanta dig med flera olika sökmetoder och lär dig använda dem ordentligt!
 • Förlita dig inte automatiskt till sökmaskinernas bassökning. Ofta hittar man informationen via den, men sökning i ett index, en databas eller en specialsökning är ofta effektivare sätt att hitta information. Om du använder dig av index är fastställandet av söktermer inte nödvändigt utan du kan bläddra bland olika termer. De flesta index erbjuder ändå en intern sökning som gör det lättare att hitta rätt information.
 • Begränsa och formulera om din sökning vid behov för att få ett bättre resultat.
 • Gå igenom sökresultaten noggrant - den bästa länken finns nödvändigtvis inte högst uppe på träfflistan.
 • Förhåll dig kritiskt till den information du hittar, utvärdera informationen och fundera på hur pålitlig den är.
 • Kom ihåg, att all information inte nödvändigtvis finns på internet!

Det finns inte bara ett riktigt sätt att genomföra en informationssökning och det kan finnas flera svar på problem eller frågor. Först då man studerar den funna informationen blir det klart vad dess värde är för just den uppgiften.

Informationssökningen har lyckats ifall följande kriterier uppfylls:

 • informationen är pålitlig
 • informationen är aktuell
 • informationen är opartisk
 • informationssökaren är nöjd med informationen

Med hjälp av källkritik kan du bedöma  ifall informationssökningen lyckades. Källkritik är viktigt vid informationssökning på internet, eftersom nivån på nätets informationsinnehåll är minst sagt varierande.