Integritetsskydd

Integritetsskydd på nätet är ingen given sak. Med integritetsintrång menas olaglig användning av medborgarens personliga uppgifter. Flera tjänster på nätet, som till exempel Google och Facebook, samlar in en hel del personlig information om sina användare och lagrar den i sina databaser. Vi godkänner dessa användarvillkor för att få använda tjänsterna. Det viktigaste är att informationen och uppgifterna inte utlämnas åt en tredje part. Facebook har detta tydligt utskrivet i sina användarvillkor.

Om du inte vill att Google använder sig av din användarinformation och dina sökuppgifter kan du använda dig av en annan sökmaskin.

Den information som de tjänster vi använder samlar in och ger vidare är bara en sida av integritetsskyddet. En annan sida är vad vi själva bestämmer att berätta och publicera om oss själva och för vem. Allt det vi väljer att publicera och berätta om oss själv ger en ganska bra bild om oss som personer. Därför kan det vara skäl att fundera på om man vill att alla skall se de bilder man publicerar på Facebook, Flickr eller andra motsvarande sociala medier. Det är tyvärr allt för få som tänker på denna aspekt av sociala medier och sin egen närvaro på internet. All information skall man inte dela med sig öppet åt vem som helst, för informationen kan lätt utnyttjas t.ex. för kriminella aktiviteter. I Facebook lönar det sig att kontrollera sina sekretessinställningar.

När du delar med dig av statusar, bilder, länkar eller liknande, fundera hurudan bild det ger av dig. Speciellt unga måste upplysas om vad uppladdning av bilder eller statusuppdateringar kan ha för följder och hur det kan påverka vardagslivet.

Ett annat stort problem är identitetsstölder. Det betyder att en person använder sig av en annan persons personuppgifter för att uträtta kriminella handlingar. Att uppträda som en annan person är inte olagligt i Finland, men det blir olagligt om man använder en annan persons personuppgifter olagligt t.ex. genom att beställa varor och produkter med en annan persons uppgifter. Till identitetsstöld hör ofta även mobbning. Ett bra exempel på detta är kränkande bilder eller kontaktannonser med felaktiga uppgifter. Gränsen för vad som räknas som identitetsstöld eller bara mobbning är i dagens läge svår att tolka.

Mera information hittar du på dataombudsmannen sidor.