Internetfilter

Vid informationssökning kan så kallade sökfilter påverka sökningen negativt. I värsta fall blockerar de åtkomsten till informativa sidor med bra innehåll, då filterprogrammet kan tolka innehållet på sidan helt fel.

Filter- och blockeringsprogram kan installeras på maskinen frivilligt. Alternativt kan man vid sökning använda sökmaskinernas egna filterprogram för att utesluta oönskade resultat i träfflistan. Blockeringsprogrammen blockerar användaren från de sidor som på förhand klassifierats som förbjudna. Filterprogrammen söker i sin tur i genom innehållet på förbjudna termer och gallrar bort det oönskade materialet ur sökträffarna på basis av de förbjudna söktermer som finns inmatade i filtret. Filterprogram är närmast menade för filtrering av våldsamt och pornografiskt innehåll.

Sökmaskiners filter

Flera sökmaskiner, bland annat Google, erbjuder möjligheten att koppla på så kallade Safe Search -filter, som eliminerar bland annat pornografiska sidor ur listan på sökträffar.

Märk väl! Vissa sökfilter kan också i misstag filtrera bort nyttiga sidor. Ett exempel på sidor som ofta filtreras bort, på grund av termer i innehållet, är faktasidor som innehåller sexualundervisning. Erotiskt laddade sidor kan också passera filtren, och därför är filtren aldrig hundra procent pålitliga.

Varför är inte filtren alltid helt pålitliga?

Filtren söker genom sidans innehåll efter vissa, i förväg utvalda termer som t.ex. bomb eller porno. Men filtren kan inte tolka sidans sakinnehåll i förhållande till dessa termer, vilket kan orsaka problem. När man använder sidoblockerare, blockeras användningen av vissa sidor, men sidoblockerare är lätta att kringgå på flera olika sätt. Samtidigt är det berättigat att fråga sig varför vissa sidor är förbjudna och vissa tillåtna? I flera fall är det ett lätt beslut, men vissa sidor orsakar huvudbry, då det i sista hand är fråga om censur och yttrandefrihet.