Omoraliskt, men inte olagligt – nätets mörka sida

En del av innehållet och kommunikationen på nätets mörka sida är helt klart olagligt. Bedrägerier, fusk, pedofili och upphovsrättsbrott på nätet är enligt Finlands lag klart straffbara handlingar. Vad som gör det hela problematiskt är att man på internet ofta rör sig inom gråa zoner: lagstiftningen kanske inte direkt förbjuder innehållet, men moraliskt sett kan det vara mycket tvivelaktigt.

Exempel på denna typ av sidor är inhemska webbsidor och diskussionsforum som idoliserar drogmissbruk, och där droganvändare kan dela med sig av sina erfarenheter. I samma kategori faller till exempel en finsk pornografisk chatt-tjänst, vars åldersgräns är 16 år. Även prostitutionen har till en allt större del flyttat över till nätet och på vissa sidor erbjuder män och kvinnor öppet sexuella tjänster för allmänheten.

De ovan beskrivna tjänsterna är inte olagliga, men de flesta anser att innehållet på sidorna är förolämpande och kränkande samt omoraliska, och till och med farliga. För mediefostrare är sidorna en stor utmaning.

För att göra det hela ännu mera problematiskt så kan en del innehåll, som enligt finsk lag är olagligt, vara lagligt enligt andra länders lagstiftning. På nätet finns flera olika sidor och tjänster som är fyllda av hat, rasism och intolerans, men inte heller dessa är alltid olagliga. Gränsen mellan lagligt och olagligt kan vara mycket otydlig och i en del länder kan även öppet rasistiska sidor vara fullt lagliga.