Sökmotorernas funktionsprinciper

En sökmotor utför inte sökningar på nätet samtidigt som vi gör en sökning i själva sökmotorns sökruta med valda söktermer. Den sökning man gör i sökmotorns sökruta riktas till sökmaskinens egen databas, där den information som sökmotorns sökrobotar, eller spindlar, sökt fram har lagrats. Detta förklarar varför sökmaskiner inte hittar information och sidor som nyligen lagts upp på nätet. Sökmotorerna har dock på senaste tiden blivit mycket snabbare att indexera nya sidor. Men en stor del av informationen på webben förblir utanför sökmaskinernas räckvidd av olika orsaker. Detta fenomen kallas för djupa webben eller osynliga webben.

Hur sökmotorer söker information

Sökmaskinernas sökrobotar söker information på webben enligt sina egna indexeringskriterier och sökalgoritmer. Dessa varierar beroende på sökmaskinen, och är allt som oftast företagshemligheter, varför mycket få känner till dem. Men en del vet man. När sökmaskinernas sökrobotar indexerar nya sidor på webben tar de bland annat följande i beaktande:

  • söktermernas frekvens
  • termerna i sidans rubrik
  • termerna i sidans metadata
  • länkar som leder till sidan
  • länkar på sidan.

En sida där den önskade söktermen förekommer med en större frekvens i proportion till mängden text får en högre rankning i sökresultaten. Ifall termen även förekommer i sidans rubrik får sidan ännu större värde. Populära sidor stiger lätt i sökresultatet - men märk väl, detta betyder inte att det skulle vara av högre kvalitet. Till exempel artiklar i Wikipedia är nästan undantagsvis högst upp bland sökresultaten oavsett deras kvalitet.

Hur Google fungerar

Google PageRank -principen

Google analyserar länkar mellan sidor och använder detta som grund då de rangordnar sidorna i sökresultaten. Google räknar länkar från sidan A till sidan B som en röst för sidan B. Samtidigt analyserar Google från en hurdan slags sida länken är. Enligt vad Google meddelat så ger de mera tyngd åt "viktiga" sidor, än "mindre viktiga sidor", men vilka sidor som är "viktiga" avslöjar de inte. Ju viktigare Google ser sidan, desto högre upp på PageRank skalan hamnar den.

PageRank -värdet kombineras med söktermernas frekvens och länkarnas innehåll. På basis av detta får sidan sitt värde och placeringen bland sökresultaten bestäms på basis av värdet. Google bedömer närmare 200 olika faktorer som påverkar det slutliga sökresultatet.

Såväl Google som andra sökmaskiner ändrar kontinuerligt på sina sökalgoritmer för att förbättra sökningar och sökresultat samt sökmotoroptimering.

Med hjälp av Google PageRank Check -servicen kan man kontrollera vilket värde Google har gett åt olika sidor.

Man kan påverka sökresultaten på flera olika sätt. Google har meddelat att de inte säljer högre positioner bland sökresultat till informationsproducenter. Men andra sökmaskiner antas fungera på det sättet. Genom sökmotoroptimering kan man påverka hur bra en sida placeras bland sökresultaten.

Tilläggsinformation: