Sökmotoroptimering

Flera innehållsproducenter funderar på sökmotoroptimering då de planerar webbsidor. Det betyder att de tar i beaktande sökkriterier som Google och andra sökmaskiner ställer för att synas i sökresultaten. Till exempel i rubriken på sidan använder de centrala söktermer, och upprepar dessa i sidans text. Termerna inbäddas också i sidans metadata. Sökmotoroptimering är något som används speciellt i affärslivet. Företag förlitar sig ofta på specialister som specialiserat sig på sökmotoroptimering för att få en bättre synlighet.

Av central betydelse för sökmotoroptimering är bland annat:

  • centrala termer och deras placering på sidan
  • sidans rubricering
  • lättlästa URL-adresser, söktermerna borde förekomma i adressen
  • centrala nyckelord borde förekomma i filerna på sidan

Läs mera om sökmotoroptimering i Googles grundhandbok om sökmotoroptimering

Social media optimering

Med hjälp av social media optimering kan man göra sin webbsida känd och locka besökare till sidan via sociala medier. Innehållet på webbsidan optimeras så att det enkelt kan delas och spridas i sociala medier.

Sökmotorptimeringens inverkan på informationssökning

För producenten av en webbtjänst är det viktigt att sidan stiger högt upp bland sökresultaten. Men för informationssökning är sökmotoroptimering inte nödvändigtvis alltid en bra sak. På grund av sökmotoroptimering kommer ofta kommersiella sidor jämförelsevis högt upp på sökresultatslistan. Sidornas innehåll är nödvändigtvis inte alltid innehållsmässigt kvalitativt eller opartiskt. Därför är det skäl att kontrollera vem som ligger bakom informationen, och inte automatiskt förlita sig på de resultat som finns högst bland sökresultaten.