Att lämna in annonser och nyhetsförslag

På biblioteken.fi:s nyhetssida och i Fackkalendern publiceras nyheter som berör biblioteksbranschen och meddelanden om arbetsplatser, information om verktyg för bibliotek och nationella meddelanden (t.ex. information om läsveckan och SeniorSurf, material som biblioteken kan skriva ut eller beställa, Biblioteken.fi:s egna tjänster), samt information om kurser, seminarier och fortbildning.

Nyhets- och annonsförslag skickas in via webbformulär. Du behöver inte vara inloggad för att lämna in nyhetsförslag och annonsförslag till Fackkalendern. Redaktionen för Biblioteken.fi publicerar förslagen efter kontroll. Redaktionen för Biblioteken.fi svarar inte för sakfel i annonserna

Aktuellt i biblioteksbranschen:  Aktuellt i biblioteksbranschen syns på nyhetssidan och på Biblioteken.fi:s ingångssida.

Fackkalendern: Till Fackkalendern kan du skicka in annonser om lediga jobb, kurser och utbildningar, samt information om verktyg för biblioteksarbete och nationella meddelanden till bibliotek. Verktyg för bibliotek och nationella meddelanden syns förutom i Fackkalendern också på nyhetssidan.  

Kontakta redaktionen: redaktionen@biblioteken.fi