Katalogisering , standarder och format

På Nationalbibliotekets webbplats finns tjänster för organisationer på sidan https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/tjanster. Här finns information om t.ex. metadata, beskrivningsregler, ISBN, och URN.

Katalogiseringslänkar

Format