Pandemin utmanade bibliotekstjänsterna för barn och unga världen över

IFLA:s avdelning för barn och unga höll sitt halvårsmöte virtuellt 19.3.2021. I anslutning till ämnet publicerades en video på YouTube där fem medlemmar i IFLA berättade om upprätthållande av bibliotekstjänster för barn och unga och utmaningarna under pandemin. Danmark, Filippinerna, Japan, Singapore och Ryssland företräddes genom olika observationer och idéer.  Videon i sin helhet på engelska finns här: https://www.youtube.com/watch?v=NymQDb4KLeU

I föredragen framfördes många gånger utvecklingen av digitala tjänster och vikten av innehållet. Upphovsrättsfrågor hade också övervägts, till exempel när det gäller olika sagostunder som producerats via nätet. I innehållet som producerades på nätet användes också fantasi. Melanie Abad Ramirez från Filippinerna uppmanade till att framför allt berätta berättelser i webbinnehållet. Hurdan är ditt biblioteks berättelse under pandemin? Ramirez berättade också hur de hade tagit den populära Tiktok-appen i bruk på grund av dess popularitet. De använder den för att dela med sig av vad som händer i biblioteket och sprida information om bibliotekets samlingar. 

I Singapore hade innehållsproduktionen däremot planerats lite mer. Huey Bin Heng berättade hur sagostunderna Storytime with our librarians som de ursprungligen inledde på Facebook hade utvidgats med frivilliga krafter. Ett stort antal lokala företag och deras företrädare har varit delaktiga. I Singapore har man också utvecklat en rolig Book Bugs International-kampanj som överskrider statsgränserna. Kampanjen har en spännande bakgrundshistoria, samlarkort och ett spel som kan spelas med samlarkorten. Korten samlas däremot genom att låna och läsa böcker, samt genom att göra uppgifter. Korten fås från det egna biblioteket.

Flickan som sitter vid bordet sträcker sig mot ritbordet. Flickan bär en ansiktsmask.
Bild: Kelly Sikkema/Unsplash

Allt har dock inte genomförts i digital form. Søren Dahl Mortensen från Danmark berättade hur de hade besökt daghem och berättat historier medan biblioteken var stängda. Utöver detta har vissa daghem ett känguruställ i korridoren. I känguruns påse finns böcker från biblioteket. Barnens föräldrar kan låna böckerna i sin egen takt och sedan lämna tillbaka dem till känguruns påse. Detta har fungerat, åtminstone i Danmark, utan att böckerna har försvunnit.

Även i Japan, i barnbiblioteket i Tokyo, genomförde man lite annorlunda idéer. Emiko Goeku berättade hur man till alla barn i bibliotekets register hade skickat ett extra handskrivet nyhetsbrev om den verksamhet som stod till buds. Dessutom hade barnen möjlighet att inleda korrespondens med bibliotekarierna. Barnen skrev brev som sedan besvarades från biblioteket. Sommarens läskampanj startades också med betoningen att barnen skulle läsa hemma istället för på biblioteket. Till barnen samlades överraskningsväskor med tre böcker. Efter att ha läst böckerna skulle barnen berätta för bibliotekarien vad de tre böckerna hade haft gemensamt. Det fanns inga felaktiga svar här, som Goeku påpekade i sitt exempel. Ett av barnen hade läst tre böcker med samma fras i titeln. Barnet hade dock berättat för att likheten mellan de tre böckerna var att de alla var hens favoritböcker.

I slutet av videon gav Anton Purnik från Ryssland ännu tips om olika program som hjälp vid distansarbete. Zoom nämndes, liksom Google Forms och Docs. Utöver detta nämndes till exempel också Doodle som hjälp vid organisering av det egna arbetet, men man beklagade att programmet är avgiftsbelagt. Purnik påminde också om att utveckla sig själv under distansarbete. Man kan studera allt möjligt genom de distanskurser som erbjuds. Han hade själv gått en kurs i segling vid sidan av distansarbetet.

 

Kirsi-Maria Välimäki