Aktuellt i Erte

Du kan ännu använda sommarens läskampanjer

Webbsidorna till de båda kampanjerna är öppna till årets slut. På Läsgängets webbsidor kan du lära känna Läsgänget, läsa eller lyssna på berättelsen som hör ihop med brädspelet och söka efter boktips. De utskrivbara spelbrädorna finns på sju språk och kan laddas ner härifrån. På Vad ska man läsa? - kampanjens webbsidor kan du titta på kampanjens TikTok-videor och leta efter boktips. Videorna på kampanjens TikTok-konto @mitalukis finns också kvar till årets slut.

Satsning på andra stadiet

I år satsar Erte på samarbetet mellan biblioteket och andra stadiet. En samarbetsmall kommer att vara färdig i november. Den kommer att ha en bifogad materialbank, på samma sätt som samarbetsmallen för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Decembers distanstips fokuserar på samarbetet med andra stadiet.

Ertes distanstips fortsätter under hösten

Håll koll på hemsidan och Ertes kanaler på de sociala medierna samt infobrev från Biblioteken.fi och ditt eget AKE-bibliotek! I Ertes distanstips under hösten delar vi bland annat med oss av tips och erfarenheter biblioteken har från att jobba med flyktingar och presenterar den pinfärska samarbetsmallen för andra stadiet. En del av distanstipsen riktar sig särskilt till små bibliotek.

Läsfest i samarbete med AKEPike

2022-års Lukulystit-Läsfest-seminarium för barn- och ungdomsbiblioteksarbete ordnas 9-11.11.2022 i Tammerfors på temat ”biblioteket som stöd för barns och ungdomars välmående och mentala hälsa”. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Seinäjokis specialuppdrag och AKE i tammerfors. Seminariets program publiceras och anmälan öppnas på evenemangets webbsidor. Det blir föreläsningar på toppnivå, inspirerande workshops, intressanta besöksmål och naturligtvis nätverkande med världens bästa kollegor, så det lönar sig att hålla ögonen öppna! 

Introduktionskurs i ungdomsbiblioteksarbete (på finska)

I Liboppi, alla biblioteksanställdas gemensamma lärplattform, finns en kurs i ungdomsbiblioteksarbete som heter Nuortenosastolle! Kursen är till för alla som möter ungdomar i sitt biblioteksarbete. Kursen koncentrerar sig på ungdomarnas användning av biblioteket på sin fritid, så samarbetet med skol- och läroanstalter hör inte till den här helheten.  I kursen ingår bland annat hur man bemöter ungdomar, material och evenemang på ungdomsavdelningen samt medskapande. Att genomföra helheten tar ungefär två arbetsdagar, men naturligtvis kan du också plocka ut de delar som intresserar dig. 

Kursen är framtagen av Seinäjokis Erte. Föreläsarna i kursens filmer är professionella inom ungdomsbiblioteksarbetet från olika håll i Finland: bibliotekspedagog Anna Pöyhönen från Esbo stadsbibliotek, biblioteksfunktionär Merja Kauppinen från Tavastehus stadsbibliotek och Merja Lundén från Åbo stadsbibliotek.

Kursen finns på Liboppi i kategorin Gemensamma kurser. Du kommer in på kursen med kursnyckeln Sjkerte.

I samband med kursen ordnas åtminstone en studiecirkel. Håll koll på informationen från ditt eget AKE-bibliotek.

Missa inte!

Pedagogisk frukost logo

Vill du utveckla ditt läs- och språkfrämjande arbete med barn och unga?

Läsnätverket Sverige-Finland fortsätter utbytet för oss som jobbar läsfrämjande inom bibliotek och ordkonst. I höst vill vi inspirera till att väcka läslust i olika miljöer. Frukostvärd är Litteraturhuset Trampolin och tillsammans utforskar vi nya möjligheter och platser. Duka frukostbrickan så möts vi för att boktipsa och utbyta erfarenheter.

Vi kopplar upp oss via Teams:

Torsdagen den 13 oktober kl.8.30-10.00 (svensk tid) kl.9.30-11.00 (finsk tid)
Till kaffet bjuder Trampolin på tre goda exempel med efterföljande mingel och gruppdiskussioner.

Torsdagen den 27 oktober kl.8.30-10.00 (svensk tid) kl.9.30-11.00 (finsk tid)
En frukostmix bestående av tips och trix och erfarenheter.

Anmäl dig genast och senast den 6 oktober 2022 på Trampolins hemsida.

Sandvikens kommun, SJK Erte, Sydkustens ordkonstskola och Region Gävleborg logo