Aktuellt i Erte

Läskampanjer för sommaren 2022

Läsgänget – Jakten på den gyllene boken, kampanj för familjer och barn +
Vad ska man läsa?, kampanj för unga.

 

Missa inte!

Rivstarta arbetet med läskunnigheten!
​Workshop om läskunnighetsprojekt för barn och unga.

Söker du eller planerar du att för ditt biblioteks räkning söka extra statsunderstöd från RFV för att stärka de allmänna bibliotekens arbete med läskunnighet?

Vill du ha tips, svar på knepiga frågor eller att vi gemensamt funderar på hur ditt projekt kan genomföra den Nationella läskunnighetsstrategin?

Om svaret är ja, kom då och lyssna och diskutera på workshopen 9.5.2022 kl. 13-15.

På plats finns också RFV:s kunniga tjänstepersoner som kommenterar och svarar på bibliotekens frågor. 

Du behöver inte anmäla dig, länken till evenemanget finns här: https://bit.ly/3O7BXfG

Det är bäst att ställa frågorna på förhand i Jamboard: https://bit.ly/3rmPW7J

 

Aktuellt i Erte

Introduktionskurs i ungdomsbiblioteksarbete (på finska)

Den introduktionskurs i ungdomsbiblioteksarbete som skulle ha blivit klar före årsskiftet blev något försenad men är nu så gott som klar. Bara textningen blir färdig och testgruppen får testa att allting fungerar, öppnas den för allmänheten. Vi siktar på att den kan öppnas senast i början av februari.

I samband med kursen ordnas även studiecirklar ifall att vi får intresserade deltagare. Studiecirklarna kommer att fungera så att deltagarna samlas t ex tre gånger under kursens gång. Under distansträffarna kan man diskutera de frågor som kursmaterialet väckt hos deltagarna.

Publikationer år 2021

Under år 2021 publicerade Erte två metodhandböcker och en idéhandbok till barn- och ungdomsbiblioteksarbete. Metodhandböckerna har postats till samtliga kommunbibliotek i Finland och idéhandboken kommer att postas nu i början av året. Digitala versioner av samtliga publikationer finns på Ertes hemsida.

Satsning på andra stadiet

I år kommer Erte att satsa på samarbetet mellan biblioteket och andra stadiet. Vi kommer att ta fram en samarbetsmall för biblioteket och andra stadiet, och arbetet med detta kommer att starta i januari efter BU-gruppens och Lanu-neuvostos sammanträden där arbetsgruppen för det här arbetet kommer att utses.

Ertes distanstips fortsätter

Håll koll på hemsidan och Ertes kanaler på de sociala medierna samt infobrev från Biblioteken.fi och ditt eget AKE-bibliotek! Via dessa kanaler informerar vi om det som är aktuellt inom Erte. Teman för vårens distanstips har valts utifrån de önskemål som kommit till oss under fjolåret.

Pilotprojektet för de små biblioteken fortsätter som öppna tillfällen

Erte kommer att ordna distansträffar som riktar sig till de som jobbar med barn- och ungdomsbiblioteksarbete på små bibliotek. Den första träffen äger rum den 1 februari. Anmälningslänken hittar du här: https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista/muista?language_content_ent…. Träffarna går på finska men man får såklart även prata svenska! Finns det behov för en enspråkigt svensk träff, ta gärna kontakt med oss på Erte! Med ett litet bibliotek avses här ett bibliotek med en personalstyrka på 0-3 personer. Men såklart är man välkommen med även om man jobbar på en större enhet.

Sommarens läskampanjer

Erte kommer att producera årets sommarkampanjer i samarbete med Esbo och Helsingfors stadsbibliotek. Kampanjerna blir fria att användas av alla bibliotek i Finland. De produceras på både svenska och finska och kommer även att ha en viss digital dimension. I arbetet med de nya kampanjerna kommer vi att ta fasta på den feedback som vi fick om fjolårets läskampanjer. Mera information kommer under våren.

Läsfest i samarbete med AKEPike

Årets Läsfest-seminarium ordnas 9.-11.11.2022 i Tammerfors. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Erte och AKE i Tammerfors och mera information kommer att komma senare.

Vi har även en hel del andra planer, så håll koll på våra informationskanaler, mera info är på kommande!