Biblioteksarbete i Seattle: Små barn och familjer som kunder

Nytt blogginlägg från USA! I sin andra bloggtext presenterar Mia Spangenberg barnbiblioteksarbetet vid Seattles allmänna bibliotek, med fokus på bebisar och barn under skolåldern.

Jag bor i Seattle, en hamnstad på USA:s västkust. Seattle har nuförtiden närmare 800 000 invånare. Seattles huvudbilbiotek, Seattle Public library, har genom åren i takt med staden växt sig större och nuförtiden har biblioteket, förutom centrumbiblioteket, 26 verksamhetsställen och över 650 heltids- och deltidsanställda. Den här statistiken samt information om materialet kan man se mera av på bibliotekets rapportsida.

På alla större verksamhetsställen finns en bibliotekarie på barnavdelningen som betjänar 0-12-åriga barn, en bibliotekarie på ungdomsavdelningen som betjänar 12-24-åriga tonåringar och unga samt en bibliotekarie på vuxenavdelningen. Centrumbiblioteket sköter alla anskaffningar av böcker och annat material, så bibliotekarierna på verksamhetsställena fokuserar på sina målgrupper och de tjänster som erbjuds dessa. Jag bor i nordöstra Seattle och min familjs hembibliotek är verksamhetsstället Northeast. För den här artikeln intervjuar jag  bibliotekarien på barnavdelningen, Erica Delavania, om hennes arbete med de yngsta kunderna och deras familjer.

Erica Delavania har arbetat som på Northeast verksamhetsställe som bibliotekarie på barnavdelningen ända sedan år 2008. Den största förändringen som hon sett under den här tiden är att barn i dag lever helt omgivna av elektronik. Men det har inte förändrat Ericas grunduppdrag att få familjer och barn att komma till biblioteket och stödja föräldrarna genom att erbjuda barnen stöd i den tidiga språkutvecklingen och inspirera till läsning.

En av de viktigaste tjänsterna som erbjuds familjens yngsta är sagostunderna - det är ca 30 minuter långa tillfällen, som är uppdelade enligt ålder för bebisar, småbarn och förskolebarn. Under sagostunderna läser man sagor, sjunger och har roligt tillsammans. Erica poängterar att sagostunderna inte bara är viktiga för att de får familjerna att komma till biblioteket och erbjuder möjligheter till social samvaro. De är viktiga också för att hon under sagostunderna ger föräldrar och skötare en mall att följa för hur man kan läsa för barn hemma och hon kan erbjuda olika böcker och uppgifter med vilka de hemma på ett lekfullt sätt kan fortsätta stödja barnets språkutveckling. Hon håller alltid sagostunder kring något centralt tema och hon tar med sig böcker inom temat som föräldrarna kan låna hem. Erica strävar också efter att alltid ha med sig böcker där minoriteter finns representerade. Avsikten är att stödja barnets uppfattning om att vi bor i en mångsidig värld och också att ge barn som tillhör minoriteter en spegel, i vilken de de kan se sig själva. Sagostunderna erbjuds under olika tider och också under veckosluten, så att så många som möjligt har möjlighet att vara med. Till exempel kan man på vardagskvällar delta i Pajamas and puppets-programmet, som riktar sig till barn i alla åldrar och deras familjer.

På grund av pandemin har den här verksamheten tvingats flytta ut på nätet och om du är nyfiken kan du titta på sagostunderna här. Där hittar man bl.a. sagostunder för regnbågsfamiljer eller sagostunder på olika språk, till exempel kinesiska och spanska. Biblioteket har på det här sättet försökt hjälpa vuxna och barn hemma, men möjligheterna till mänskliga kontakter och att bygga en gemenskap har varit begränsade. Erica klagar på att hon inte haft möjlighet att träffa de bebisfamiljer som fått en bebis under pandemin.

En annan central del av utbudet till familjens yngsta är böcker och annat material. Till familjens yngsta finns pek- och bilderböcker samt lättlästa barnböcker som man kan ta med hem utan bibliotekskort. Familjerna kan alltså behålla böckerna så länge de vill och behöver inte vara oroliga för att boken försvinner eller förstörs. Erica berättar att de började med den här servicen när de märkte att föräldrarna inte ville låna böcker till familjens yngsta, ifall böckerna i misstag till exempel skulle ha blivit gnagda på eller glömda under soffan. Det huvudsakliga målet är ändå att uppmuntra familjer att använda böcker och det här är också mycket viktigt för familjer som inte har råd att köpa egna böcker.

För småbarn och förskolebarn erbjuds också bibliotekets Begin with Books -paket, som kan lånas hem. I varje paket finns fem bilderböcker, en cd-skiva med musik, en handbok för föräldrar samt ett aktivitetskort. Paketen går att beställa enligt olika teman, som kan vara allt från djur och natur till siffror och bokstäver. Avsikten är att erbjuda barn flera och mångsidiga sätt att närma sig språk, böcker och läsning. Paketen kan beställas också på spanska.

Kirjoja, CD-levy, ohjepaperi ja kangaskassi pöydällä.
Begin with Books -paket

Seattle biblioteks alla verksamhetsställen är nuförtiden öppna, men sagostunderna hålls digitalt tills också de yngsta barnen kan få coronavaccin. Men kanske kan Erica under hösten igen önska familjer välkomna till sagostunderna, riktigt live.

Mia Spangenberg, USA, Seattle