BU-gruppen

BU-gruppen är ett nationellt expertråd som består av medlemmar från de allmänna biblioteken i Svenskfinland. Dess huvudfokus ligger vid frågor som gäller barn och ungas läsning och läskunnighet. Rådets ordförande och sekreterare kommer från specialuppdraget Erte vid Seinäjoki stadsbibliotek. Skicka e-post till erte.kirjasto@seinajoki.fi om du vill ta kontakt med BU-gruppen.