Idébank

Idébanken  innehåller aktiviteter som biblioteket kan genomföra tillsammans med rådgivningsbyrån, familjerna, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Aktiviteterna är uppdelade enligt tema för att man ska hitta lämpliga idéer. För vissa aktiviteter har man angett kontaktuppgifter via vilka du kan be om mer information eller fråga efter färdigt material.

Om du har en idé som du vill dela med andra kan du skicka den till oss per e-post erte.kirjasto@seinajoki.fi, så lägger vi till den på webbplatsen.

Tips för biblioteksarbete med barn under skolåldern finns också i de finländska bibliotekens Evenemangs- och idébank.

 

MATERIALPAKET

Materialpåsar för barn inom småbarnspedagogiken

Det finns två typer av materialpåsar: påsar avsedda för större daghemsbarn samt småbarnspåsar. Innehållet finns färdigt i påsarna och biblioteket håller reda på vilka påsar som har lånats av vilken grupp, så vi vet var vi kan hitta nytt innehåll. Du kan beställa en påse i förväg eller ta den med dig under ett biblioteksbesök.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Klassificering av bilderböcker enligt ämne på barnavdelningen

I biblioteket har bilderböcker placerats färdigt i cirka tjugo ämnesgrupper för att de ska vara lätta att hitta. Ämnesgrupperna är viktiga för pedagoger och inkluderar bland annat skilsmässa, olikhet, förskola, död, syskonrivalitet, vänskap osv. Bilderböckerna har klassificerats i samarbete med familjearbetet. Både fostrarna hemma och yrkesmänniskorna har lärt sig att utnyttja placeringen och det är lättare för bibliotekarierna att ge råd.

Mer information: Lembois bibliotek/Sari Musakka sari.musakka@lempaala.fi

 

ATT BEKANTA SIG MED BIBLIOTEKET

Förskolepaket

Förskolegrupperna får stora kort med en illustration gjord av en illustratör. Bakom korten finns en berättelse som läses högt samtidigt som bilderna visas för barnen. Förskolepaketet kan också åtföljas av olika uppgifter som anknyter till bilderna och berättelserna.

Kainaloinen – förskolebarnens eget läsprojekt

Förskolebarnen kommer till biblioteket i grupp tillsammans med sin lärare för att bekanta sig med biblioteket. Eleverna får till uppgift att läsa de olika böckerna som är uppräknade på Kainaloinen-blanketten hemma tillsammans med bland annat föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon. Samtidigt fyller de i informationen om de lästa böckerna på Kainaloinen-blanketten. Till hemmen skickas också ansökningarna om bibliotekskort. Grupperna kommer till biblioteket en gång till och fortsätter att utforska biblioteket och böckerna, och slutligen får de egna bibliotekskort som de kan låna sin första bok med.

Mer information: Nousis kommunbibliotek/Paula Kaunonen

Bibliotekets hälsningar till förskolebarnen

I början av höstterminen får förskolebarnen ett brev och en bokgåva från biblioteket.

Biblioteket som kompis – förskolebarnen blir biblioteksanvändare

Vi håller på och lanserar ett upplevelserikt tillvägagångssätt att välkomna förskolebarnen som nya användare av biblioteket. Biblioteket som kompis-projektet inleder en permanent verksamhetsmodell där man stöder den som ska lära sig att läsa med hjälp av en läskompis, det vill säga ett gosedjur som tas med till inlärningsstunden. När förskolan börjar får varje förskolebarn komma till biblioteket och delta i evenemangen som förbereder dem för att bli biblioteksanvändare. Under dessa evenemang lär de sig att använda biblioteket, bekantar sig med biblioteksutrymmena och får slutligen naturligtvis ett eget bibliotekskort. Bibliotekets egen biblioteksmus, som barnet redan under ett par år har kunnat se i bibliotekets elektroniska adventskalender, deltar också i evenemangen. I slutet av terminen fotograferas varje förskolebarns läskompis i olika uppsättningar. Bilderna blir till en berättande fotobok, som sedan kan lånas från biblioteket. Läskompisen blir förskolebarnets egen. När det första skolåret börjar är biblioteket redan en välbekant plats som barnet kan besöka med den egna klassen eller på egen hand.

Mer information: Kaustby kommunbibliotek, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Ett biblioteksbesök 

Foto-orientering i bibliotekets utrymmen och samtidigt berättar vi på ett förståeligt sätt för barnen om hur biblioteket används och hur man går till väga här.

 

BIBLIOTEKET TILLHANDAHÅLLER UTRYMMEN

Barnpark: en lässtund med en läshund eller en lässköldpadda

En barnpark som vi inrättat i biblioteket för småbarnspedagogikens och förskolans föräldramöte. Här kan barnen läsa för en läshund eller lässköldpadda eller lyssna när en annan läser för dem.

Familjebibliotek

En klubb som träffas regelbundet för familjer med små barn och/eller spädbarn. I klubben kan du umgås med andra föräldrar och även barnen har sällskap av andra barn i samma ålder. Ibland har vi föreläsare som fokuserar på olika teman, musiker eller lekledare som uppträder och deltar i aktiviteterna.

Mer information: Kaustby kommunbibliotek, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Babyyoga i biblioteket

Biblioteket erbjuder utrymmen för babyyoga.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

 

UTBILDNING FÖR PERSONAL INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Upplevelsebaserad läsning

Biblioteket ordnar utbildning kring teman såsom konsten att läsa högt, berättarkonst, ramsor, poesi och att bygga upp en miljö.

Mer information: Hangö stadsbibliotek, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Bokprat för personal inom småbarnspedagogiken

På begäran bokpratar bibliotekspersonalen för personal inom småbarnspedagogiken om litteratur för åldersgrupperna inom deras ansvarsområde.

Mer information: Kaustby bibliotek/Susanne Mikkola, susanne.mikkola@kaustinen.fi

Barnlitteratur- och sagostundsutbildningar för närvårdarstuderande

Biblioteket anordnar barnlitteratur- och sagostundsutbildning för närvårdarstuderande till exempel före en praktikperiod på daghem. Utbildningen går bland annat igenom vikten av läsning, olika slags bilderböcker, teman, illustrationens betydelse, samt förklarar vad biblioteket erbjuder för småbarnspedagogiken, vilken typ av samarbete som görs och hur man hittar lämpligt material i biblioteket. Dessutom diskuteras hur man ordnar en sagostund, allt från ergonomi och belysning till val av böcker och användning av rekvisita. I många år har studerandena sedan ordnat sagostunder för daghemsgrupper i bibliotekets utrymmen.

Mer information: Borgå stadsbibliotek, Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi

 

BARNEVENEMANG OCH WORKSHOPPAR I BIBLIOTEKET

Upplevelserum-verksamheten

För barngrupper ordnas program för alla sinnen i bibliotekets upplevelserum. Se Agneta Möller-Salmelas presentation om upplevelserummet i Bibliotekskanalen.

Mer information: Hangö stadsbibliotek, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Besiktningsstation vid biblioteket

Barnen får ta med sig ett leksaksfordon till biblioteket för besiktning. Leksaken kan vara en rymdraket, en liten bil, en Lego-fyrhjuling eller något liknande. I anslutning till besiktningsstationen finns en utställning med böcker som passar ihop med temat.

Lästeater

Lästeatermetoden är levande läsning där aktörerna läser texten direkt till exempel från böcker. En lästeaterföreställning innehåller även rörelser och gester. Bibliotekets föreställningar har även omfattat rekvisita och rollkläder. 

Mer information: Kaustby bibliotek/Susanne Mikkola, susanne.mikkola@kaustinen.fi

Gosedjurens natt

Barnen för sina egna gosedjur till biblioteket och gosedjuren får tillbringa natten i biblioteket. Det tas bilder på vad gosedjuren sysslar med och de skickas elektroniskt till deltagarna.

Ficklampsäventyr i biblioteket

Daghemsgrupper bjuds in till ett skymningsäventyr i biblioteket, där man med hjälp av ficklampor följer ett gult rep. Man får plocka med sig ett litet föremål längs rutten. Rutten tar slut i ett sällskapsrum under en golvlampa, där alla samlas. Med de insamlade föremålen som inspiration hittar gruppen tillsammans på en saga som den biblioteksanställda noggrant skriver upp enligt reglerna för sagotering. Senare renskriver bibliotekarien sagan och skickar den till barngruppen. Det har varit jättespännande att få ett brev, för att inte tala om att få återgå till den egna sagan.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Cirkuspoesi-workshop för femåringar

Workshoppen genomfördes i samarbete med Kulturcentret PiiPoo som blev cirkustränare. Bibliotekarien Runomatami berättade för barnen om poesi. Tillsammans med barngrupperna sökte vi ordpar som rimmar, lätta och tunga ord, vi kastade ord till varandra med ärtpåsar, pratade rotvälska, hade tunggymnastik och slutligen utarbetade vi i grupp en magisk dikt.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

 

LÄSPASS, -KORT OCH -BINGO

Läspass för förskolebarn

Ett läspass ser ut som ett bokmärke. Det är en dubbelsidig lapp som man ska samla in tio anteckningar på för gemensamma lässtunder hemma med familjen. För varje lässtund färgläggs ett tassavtryck på passet och när passet är fullt får man en överraskning från biblioteket (ett självtillverkat memoryspel och godis eller liknande). Läsningen kontrolleras inte på något sätt, utan vi litar på att lässtunderna hemma faktiskt har hållits. Passet uppmuntrar familjerna till gemensamma lässtunder. I förskolegrupperna gjorde vi så att passen delades ut via förskolan och returnerades också till förskolan. Biblioteket levererade priserna till förskolläraren som delade ut dem. Till förskolorna delar vi dessutom ut en boktipslista där du bland annat hittar böcker till kvällssagan och för läsövning.

Mer information: Eura bibliotek/Heli Koski heli.koski@eura.fi 

Läsbingo

Inom ramen för Lukulaituri-projektet har man gjort läsbingo för allt från småbarn till andraklassare. Läsbingo-spelen finns på adressen https://www.muurame.fi/lukemaan och de kan användas fritt av andra bibliotek.

Familjens läskort / Ett litet barns läskort

Läskort för barn under skolåldern: varje gång du lånar en bok får du en anteckning på läskortet och efter fem anteckningar deltar du i ett lotteri. Vanligtvis är priset en bok.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Sagopass

I sagopasset samlar man de böcker som man läst tillsammans med barnet (föräldern läser). Det finns läsförslag i sagopasset, men man kan också helt fritt välja böckerna själv. Efter att fem böcker har lästs och antecknats på passet förs det till biblioteket, där barnet får ett reflex. Dessutom får barnet välja en bilderbok från bibliotekets utbud av böcker som inte längre lånas ut.

Mer information: Pälkäne bibliotek

 

LÄSSTUNDER

Sagostunder i bokbussen

Under daghemsturnén och på Pop Up-biblioteksdagen läser vi sagor och dikter, sjunger och spelar i bokbussen och bokbusschauffören presenterar bokbussen.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Lässtunder i församlingens klubbar samt i familje- eller eftisklubbarna

En biblioteksanställd deltar i olika klubbar för att leda stunder med ramsor, sagor, ordkonst och liknande för barn och föräldrar.

Sagostunder 

En saga presenteras livfullt med hjälp av gosedjur och annan rekvisita. Stunden kan också innehålla en inlednings- och en slutsång.

Sagomormor/-farmor och sagomorfar/-farfar

Frivilliga pensionärer läser böcker för barn på bibliotekets sagostunder: sagomormor/-farmor och sagomorfar/-farfar.

Sagoveckan

För sagoveckan väljs ett tema (pirater, rymden, spöken osv.). Sagorummet i bibliotekets lokaler inreds enligt det valda temat och förutom böcker försöker vi hitta musik och lekar som passar för temat. Under sagoveckan ordnas 20–30 minuters stunder dit 3–6 åriga barn från daghemmen i området och eftisklubbarna bjuds. Vi ordnar två sagoveckor i året och de hör till stadens Mini-Kultis-verksamhet. Varje barngrupp får en Kultis-transport per termin.

Vi har dokumenterat alla sagoveckor, så vi delar gärna med oss av idéer, bilder, boklistor, musiktips osv.

Mer information: Borgå stadsbibliotek, Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi

 

MEDIEUTBILDNING

Undervisning i användning av en bok i barngrupper

Många barn vet inte längre hur man använder och behandlar böcker. Bibliotekarien besöker en grupp barn, presenterar olika biblioteksmaterial genom lekar och läsning, samt berättar om deras användning i en positiv och trevlig ton. Kan kombineras med bokprat.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Medieutbildning för förskoleklasser 

Vi går igenom de grundläggande mediebegreppen genom att spela antingen spelet Kirjatin mediamatka eller Apparatön-spelet tillsammans med förskoleklassen. Spelet kan avbrytas för korta diskussioner.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Medieutbildningscenter Metka

Medieutbildningscentret Metkas material ger konkreta tips för praktiskt medieutbildningsarbete: https://mediametka.fi/materiaalit/

 

RÅDGIVNINGS- OCH FAMILJESAMARBETE

Bokgåva till 2-åringar

Idén om att uppmuntra familjer att läsa tillsammans föddes i samarbete mellan biblioteket och rådgivningsbyrån. Man beslöt att genomföra det här genom att ge alla 2-åringar en lämplig bokgåva. Vid 2 års rådgivningskontrollen får barnet en inbjudan som välkomnar familjen till biblioteket för att låna böcker och hämta bokgåvan. Mot denna inbjudan kan gåvan lösas in från alla bibliotek i Eura. Bland annat förlag har skänkt böcker till detta. Utdelningen av bokgåvan inleddes 2019 och har tagits med som en permanent aktivitet i biblioteket. Dessutom har rådgivningsbyrån haft en varierande samling böcker från biblioteken som familjerna har kunnat läsa när de väntar på sin tur. Vid rådgivningsbyrån finns också bibliotekets broschyrer och reklam.

Mer information: Eura bibliotek/Heli Koski, heli.koski@eura.fi

Bokpresentkort vid 1-årsrådgivningen

Alla barn som fyller ett år får ett presentkort från rådgivningsbyrån med vilket de kan hämta en bok från biblioteket.

Ett tre kvällars paket för barn och deras föräldrar

Den första kvällen träffar en biblioteksanställd föräldrarna utan barn och berättar om vikten av att läsa. Den andra och tredje kvällen är barnen också med. Under dessa kvällar presenteras praktiska modeller för läsning. Ämnet behandlas också i guiden Hemmaläsningens möjligheter, som du kan läsa och ladda ner här.

Mer information: Hangö stadsbibliotek, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Läsning för föräldrar-broschyren

Broschyrer som levereras årligen till rådgivningsbyråerna där föräldrarna får litterära tips om graviditet, barnets skötsel, hälsa, utveckling och uppfostran. Dessutom finns här också boktips för gemensamma lässtunder och aktiviteter. Det finns guider som ger råd om hur mamma och pappa ska klara av vardagen, med avsnitt för syskon och mor- och farföräldrar. Olika typer av familjer har också beaktats. Broschyren innehåller också boktips om smärtsamma saker såsom förlusten av ett barn, infertilitet och föräldrars skilsmässa.

Mer information: Kaustby kommunbibliotek, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Rådgivningsbyråernas samarbete

Guiden Lukijaksi kasvaminen (gjord som elevarbete på Uleåborgs Yrkeshögskola av Linda Koskela) och broschyrerna om sagostunder som delas ut på rådgivningsbyråerna, samt boktipslistor, Pop Up-bibliotek på rådgivningscentralerna under vaccinationsdagar: böcker och bokpåsar som kan lånas, aktiviteter och lekar.

Mer information: Lembois bibliotek/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi 

Besök till familjestugor

Bibliotekarien har besökt familjestugorna som sagotant, bokpratare och samtalspartner om olika teman, både fysiskt på plats och virtuellt.

Mer information: Lembois kommun/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi 


SERVICEMALLAR

Lukumetka – läsglädje för barn och familjer

Lukumetka är en servicemodell utformad i samarbete med Uleåborgs stadsbibliotek, rådgivningsbyrån och småbarnspedagogiken, som syftar till att nå alla barn födda i Uleåborg och deras familjer, att inspirera barn under skolåldern och familjer att läsa och att öka läsandet i familjer, samt att informera barnfamiljer om bibliotekets tjänster och evenemang. Lukumetka-materialet har illustrerats av Mira Mallius. Lukumetka skapades i Vår familj läser – tillsammans i berättelsen-projektet som finansierades av Regionförvaltningsverket.

Servicemodellen Lukumetka:

I väntans tider

 • Biblioteket deltar i regionala föräldrautbildningsmässor
 • På rådgivningsbyråns Omavalmennus-sida finns länkar till bibliotekets webbplats och information om vikten av att läsa
 • Biblioteket deltar i ett evenemang för spädbarnsfamiljer i september
 • Biblioteket deltar i Babydagen-evenemanget i rådgivningsbyråerna i september

0–2 åringar

 • En läsgåva till barnet-kassen för familjer från rådgivningsbyrån
 • Familjerna får en stimulansbild för babyn från rådgivningsbyrån samt information om bibliotekets tjänster
 • Bibliotekets broschyrställ vid rådgivningsbyrån
 • Biblioteket besöker mamma-barn-grupper en gång på hösten och våren
 • Biblioteket besöker ett mödra- och skyddshem en gång på hösten och våren
 • Biblioteket deltar i ett evenemang för spädbarnsfamiljer i september
 • Biblioteket deltar i Babydagen-evenemanget i rådgivningsbyråerna i september
 • Babyramsor i bibliotek
 • Barnvagnsbio i bibliotek

2–6 åringar

 • Varje förskolegrupp har möjlighet att göra ett besök till ett närliggande bibliotek eller bokbilen
 • Bibliotekets videohälsningar för daghemmens föräldramöten och familjeklubbar
 • Femåringarna besöker ett närliggande bibliotek eller bokbussen Onneli
 • Läsdiplom för förskolor
 • Bibliotekets nyhetsbrev för småbarnspedagoger en gång på hösten och våren
 • Bibliotek deltar i Perhekuperkeikka (familjekullerbytta) en gång på hösten och våren
 • Bokbussen Onneli deltar i Barnets rättigheter-evenemanget och Julstigen
 • Bibliotekens sagostunder

 

PROJEKT

Berättarprojekt

Projektet om förbättrad läsning, där en anställd sagotant träffar tre småbarnsgrupper en gång i veckan för upplevelsebaserad läsning. Vi förväntar oss att vi med en förbättrad läsförmåga kan öka läsmotivationen även hos barn vars liv hittills inte innehållit så mycket läsning och böcker. Om den förbättrade läsningen har en inverkan, kommer praxis att i större utsträckning föras in i småbarnspedagogiken.

Mer information: Lembois bibliotek/ Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Läskunnighetsprojektet

Inom Läskunnighetsprojektet har man genomfört ett brett spektrum av evenemang, aktiviteter samt läskunnighet och läsmotivation i barnfamiljernas vardag: sagodiplom, bokprat för småbarnspedagogiken och förskolepersonalen, evenemang för barnfamiljer på biblioteken (t.ex. Prinsessor, prinsar och riddare –evenemanget och bibliotekskväll för invandrarfamiljer), motionsbaserade rimkontroller längs kommunens motionsspår, stunder med ramsor i MLL:s och församlingens familjeklubbar, ordkonstsessioner i daghem och eftis, samt skräddarsydda ordkonst- och kreativitetsträningspaket.

Mer information: Pöytyä kommuns utbildningsväsen, Läskunnighetsprojektets läskoordinator Veera Ruohomäki, veera.ruohomaki@poytya.fi