Månadsbrev

I månadsbrevet samlas de viktigaste och mest aktuella nyheterna från Erte i ett och samma paket. Det tvåspråkiga infobrevet kan läsas på Ertes hemsida och det kommer att sändas per e-post till de allmänna e-postadresserna hos samtliga allmänna bibliotek i Finland. Månadsbrevet ges ut tio gånger per år, med sommaruppehåll i juli-augusti.

Månadsbrev 2024