Publikationer

Här hittar du Ertes egna publikationer. Det är fritt fram att skriva ut eller trycka publikationerna för att främja biblioteksservicen för barn och unga. Nedan finns även en materialbank med material från andra aktörer inom det läsfrämjande fältet.

Idéhandboken för barnbiblioteksarbete 2023
Idéhandboken för barnbiblioteksarbete 2023 fokuserar på biblioteksarbete med barn under skolåldern och särskilt läsfrämjande verksamhet. Redaktör för boken är Mervi Heikkilä och utgivare är Seinäjokis erte.

Handboken Tips till dig som vill ordna babypoesi
Handboken Tips till dig som vill ordna babypoesi innehåller praktiska tips samt rim och ramsor som får användas i babypoesiverksamheten. Handboken är skriven av Anna-Maija Koskimies.

Lasten- ja nuortenkirjastotyön ideakirja 2021 – tips och idéer till barn- och ungdomsbiblioteksarbete.
I boken presenteras 24 innovativa läsfrämjande projekt från de senaste åren. Anneli Ketonen har fungerat som redaktör för boken, och artiklarna är skrivna av projektkoordinatorerna. Artiklarna är skrivna på det språk som använts i respektive projekt, därtill ingår det en kort sammanfattning på det andra inhemska språket.

Superhjältar och detektiver. Tips för att ordna en temaläsningsklubb.
Denna praktiska handbok innehåller tips och idéer för den som vill starta en läsklubb. Handboken är skriven av Piia Isoaho.

Träningsläger för läsflyt: Modell Apila-lägren i Seinäjoki.
Denna handbok beskriver, steg för steg, hur man ordnar ett träningsläger för läsflyt. Handboken är skriven av Pirjo Humalainen.

Metodhandboken Levande sagor baserar sig på projektet Sagocirkus som genomförts i Eepos-biblioteken. Handboken är skriven av Sari Pasanen. Ta kontakt med Erte per e-post, erte.kirjasto@seinäjoki.fi, om du vill få ett eget exemplar av den tryckta handboken.