Hur blev jag översättare?

I vår blogg kommer det i fortsättningen också inlägg från USA. Det första är skrivet av Mia Spangenberg som presenterar sig själv och den fantastiska World Kid Lit.

Många översättare börjar översätta av en slump och så var det för mig också. Jag har nog alltid varit en bokmal och en språkmänniska: min mamma var finsk och min pappa tysk och som tur var pratade mina föräldrar och släktingar alltid dessa språk hemma och förmedlade sin kulturer till mig. Att jag skulle kunna arbeta som översättare slog mig ändå först när jag studerade vid skandinavistiska institutionen vid Washington universitet i Seattle och såg hur min vän Lola Rogers började avancera i sin karriär som översättare. Jag insåg att det rentav var brist på översättare som översatte till engelska och sedan tog allt fart. Lola uppmuntrade mig att fortsätta, jag kom in på FILI:s utbildningar och fick kontakt med finländska agenturer. Mitt levebröd är mina provöversättningar som används för att sälja rättigheter till finländska böcker runtom i världen. Det bästa med det är att jag får läsa många olika slags böcker och också prova på många olika genrer och stilar. Så småningom har jag också fått översättningskontrakt och jag är också särskilt stolt över mina översättningar dvs. Pirkko Saisios Punaisesta erokirjasta och Marika Maijalas bilderbok Ruusun matka. Båda böckerna gavs ut i USA 2023. Fast jag gärna läser och översätter all slags litteratur är barnlitteratur ändå något speciellt - i barnböckerna är rösten av särskilt stor betydelse, särskilt om boken är ämnad för högläsning. Också i övrigt har barnböckerna en uppriktig glädje och livsvisdom som vuxenlitteraturen saknar. Därför är jag så glad över att jag kan vara med i World Kid Lit, som jag nu ska berätta mera om. 

Vad är World Kid Lit?

World Kid Lit grundades år  2016 av översättare. Till en början strävade organisationen efter att publicera och lyfta fram befintliga engelska översättningar av barnböcker. Samtidigt förenar den föräldrar, skolor, bibliotek och förlag. World Kid Lit upprätthåller en blogg där nya inlägg publiceras varje vecka, samt organiserar World Kid Lit Month -månaden. September är månaden då världens litteratur för barn och unga firas genom olika evenemang på nätet, i skolor och bibliotek. World Kid Lit har tydligen också hittat sin publik - redan år 2020 hade bloggen över 18000 besökare i året och verksamheten har bara utvidgats. World Kid Lit fungerar nu som ett slags informationscentrum och producerar resurser till skolor, bibliotek, bokhandlar och översättare. Under pandemin föddes också idén att göra  WorldKidLit Live -evenemang på nätet, med diskussioner om litteratur bl.a ur översättarnas synvinkel och presentationer av barnlitteratur från olika delar av världen. Via länken går det fortfarande att se alla diskussioner.

Skärmbild av worldkidlit.wordpress.com
Skärmbild av worldkidlit.wordpress.com.

World Kid Lit är också aktiv på sociala medier med konton på Twitter, Instagram och Facebook dessutom hjälper kollektivet också lärare och bibliotekarier att hitta översätta böcker från en särskild världsdel eller böcker som kan stöda läroplanen i den egna skolan. Inom översättningslitteraturen finns också högklassig facklitteratur som hjälper läsaren att förstå bl.a. historia, rymden och klimatförändringarna. 

Men varför behövs ett sådant här kollektiv över huvud taget? I Finland och många andra europeiska länder publiceras mycket översättningslitteratur, både för vuxna och barn. I engelskspråkiga länder är det en annan historia - endast 3-5% av alla böcker som ges ut är översättningar och bara en del av dem är barnböcker. Lyckligtvis verkar den här situationen förändras, eftersom det de senaste tio-tjugo åren har grundats många små, oberoende förlag som inte hör till stora bokkoncerner. Målet för de här förlagen är just att publicera världens bästa översättningslitteratur. En del ger ut översättningslitteratur både för barn och vuxna, medan andra koncentrerar sig endera på små eller stora läsare.

Bakom den här förändringen ligger uppfattningen att det är viktigt för barn att uppleva andra kulturer och synsätt. Ett barn som läser översättningslitteratur kanske blir intresserat av nya maträtter eller en annorlunda vardag och perspektivet vidgas. Också diskussionen om mångfalden inom den egna kulturen, om det så handlar om klass, ras, sexualitet, religion eller funktionshinder, har gett fart åt World Kid Lit och den mångfacetterade litteraturen i allmänhet. Det är också frågan om att varje barn har rätt att läsa litteratur som hen känner igen sig i och som stöder utformningen av den egna identiteten.

Inom World Kid Lit har det också uppmärksammats att mångfalden inom översatt barnlitteratur kunde förbättras. Varje år publicerar World Kid Lit en lista med översatta böcker för barn och unga som givits ut det året (i alla fall de böcker som World Kid Lit känner till, det kan alltså finnas flera). År 2020 års lista avslöjade genast att även om det ges ut böcker översatta från andra språk, så kommer majoriteten av dessa böcker från länder och språkgrupper i Västeuropa, särskilt från franska och tyska språkgrupper. De här böckerna är ändå välkomna, men World Kid Lit önskar att flera översättningar från länder utanför Europas gränser skulle ges ut. Om det fanns flera böcker från Asien, Afrika och Latinamerika översatta till engelska  skulle det stöda den mångfald som finns i världen.

Också i Finland kan World Kid Lit- sidan vara till hjälp - kanske förläggaren hittar nya böcker att ge ut på finska och lärare, föräldrar, bibliotekarier och författare får hjälp i att stöda Finlands mångsidiga litteratur. Om du vill veta mera om World Kid Lit kan du ta kontakt med  författaren.

Mia Spangenberg, USA, Seattle