För media

Biblioteken.fi är bibliotekens riksomfattande redaktion för webbtjänster. Via Biblioteken.fi får du kontakt till olika bibliotek och organisationer i biblioteksbranschen. De tjänster som finns på den här webbplatsen är menade för allmänt bruk. Redaktionen för Biblioteken.fi svarar på frågor gällande tjänsterna.

Via redaktionen kan du också få bildmaterial som anknyter till bibliotek. I vår materialbank finns material som anknyter till bibliotekens riksomfattande webbtjänster. 

Kontaktuppgifter:

e-post: redaktionen@biblioteken.fi