Nationell e-boks- och ljudbokssamling för barn och ungdomar för allmänna bibliotek

Den nationella e- och ljudboksamlingen för barn och ungdomar finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och är öppen för alla kunder på allmänna bibliotek i Finland. Projektet samordnas av Konsortiet för de allmänna biblioteken och verken i samlingen väljs ut av en nationell urvalsarbetsgrupp, som Seinäjoki stadsbibliotek ansvarar för. E-böckerna och ljudböckerna i samlingen kan lånas från Ellibs-bibliotek i hela Finland.

Målet med samlingen är att stödja de allmänna biblioteken i deras uppdrag att förbättra barns och ungas läs- och skrivkunnighet, samt att minska ojämlikhet, öka möjligheterna till delaktighet och stödja lärande genom att utveckla barns och ungas digitala färdigheter. I synnerhet vill man med finansieringen man fått för projektet stödja barns och ungdomars läsning under Corona -pandemin, även under eventuella undantagssituationer då biblioteken måste stängas.

Bibliotekens breda och mångsidiga utbud av digitalt material främjar barns och ungas intresse för litteratur och främjar därigenom utvecklingen av läskunnighet. Den nationella digitala samlingen erbjuder också bättre möjligheter för skolorna att förverkliga läroplanen, då hela skolklasser samtidigt kan låna samma verk. 

Samlingen innehåller finsk- och svenskspråkiga e-böcker och ljudböcker av hög kvalitet för barn och unga, inklusive facklitteratur. Samlingen innehåller inte digitala tidskrifter. Det finns 50 samtidiga användarlicenser för de finska titlarna och 10 samtidiga användarlicenser för de svenska titlarna. Lånetiden för verken i samlingen är 4 veckor. Samlingen öppnades den 9 juli 2021 och är öppen till slutet av år 2023.

Mer information

Marja Hjelt, Konsortiet för de allmänna biblioteken , 09 310 85461, marja.hjelt@hel.fi
Pirjo Kangas, Ellibs oy, 044 0481 688, pirjo.kangas@ellibs.com