Från katalogisering till beskrivning med RDA

Isabel Nygård-Anturaniemi och Christian Nelson från vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa kommer 27.5. på inbjudan av Ake-Borgå till Helsingfors och Hanken för att hålla en utbildningsdag om beskrivningstandardet RDA ( Resource Description and Access eller resursbeskrivning och åtkomst). Utbildningsdagens målsättning är att öka deltagarnas förståelse om idén bakom användandet  av RDA och hur den påverkar finländsk beskrivningspraxis.

Program:

9.00 - 9.30 Morgonkaffe  och anmälning

9.30-10.30 Katalogiseringsregler och -format i förändring

Vem vinner Skugg-Runeberg 2020? Rösta!

Borgå stadsbibliotek, tidningen Uusimaa och Suomalainen kirjakauppa ordnar tillsammans
en omröstning för att vaska fram allmänhetens favorit bland kandidaterna till Runebergspriset. När du röstar i Skugg-Runebergsomröstningen, som redan blivit en tradition, deltar du samtidigt i ett lotteri där vinsterna utgörs av de kandiderande böckerna. Du kan rösta på adressen http://www.uusimaa.fi/varjoruneberg t.o.m. 31.1.2020.

INSTÄLLD: Mariehamns litteraturdagar: Längtan efter framtiden?

Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

Informatiker till Arcadas bibliotek

Vi söker en utåtriktad och entusiastisk informatiker till Arcadas bibliotek.

Vill du jobba i en internationell högskolemiljö med mångsidiga arbetsuppgifter och flexibla arbetsmöjligheter?

Vi söker en vikarierande informatiker till Arcadas bibliotek för tiden 13.1.2020-23.10.2020, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är 80%.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och handledning i informationssökning för studenter inom institutionen för ekonomi och affärsanalys, institutionen för energi- och materialteknologi och institutionen för kultur och media.