Helle-Finna öppnar 1.10.2019

Helle-biblioteken publicerar ett nytt nätbibliotek 1 oktober på adressen helle.finna.fi.

I Helle-Finna finns Helle-bibliotekens söktjänst. Bibliotekets kunder kan dessutom reservera material, förnya sina lån och kontrollera sina egna uppgifter i bibliotekets kundregister genom att logga in i tjänsten med bibliotekskortets nummer och pinkod.

Det blir ännu smidigare än förut att använda nätbiblioteket. I Helle-Finna ser kunden genast i vilket Helle-bibliotek materialet är tillgängligt. Det är också enkelt att reservera material. Kunderna har tillgång till närmare 1 200 000 volymer i Helle-biblioteken.

Det nya nätbiblioteket baserar sig på den nationella Finna-tjänsten som utvecklats av Nationalbiblioteket. Finna är en söktjänsthelhet med många webbplatser utöver den riksomfattande finna.fi.

För tillfället är förutom Helle-biblioteken över 300 organisationer med i Finna. Av de allmänna biblioteken är Helle det tjugoandra biblioteksnätverket som tar i bruk Finna. Som underlag för Helle-nätbiblioteket fungerar bibliotekssystemet Koha.

Organisation
Helle-biblioteken