Historian aikakaudet kirjastotapahtuman keinoin, opinnäytetyö

Kirjastotapahtumien avulla voidaan monin tavoin edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuuteen ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. 

Tuore opinnäytetyö keskittyy kolmen historiallisen aikakauden esiintuomiseen kirjastotapahtuman keinoinJokilaaksojen aika 3000 – 800 eaa., Antiikin Kreikan aika 800 – 43 eaa. ja Antiikin Rooman aika 43 eaa. – 400 jaa.

Kirjastotapahtumien tavoite on lisätä yleissivistystä ja kiinnostusta historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta ja viestiä kulttuurin ja kehityksen tärkeydestä. Tavoitteisiin kuuluu myös korostaa kirjallisuuden tärkeää roolia ihmiskunnan kehityksen kuvaajana ja tiedon kerryttäjänä.

Kirjastotapahtumat voivat vahvistaa mielikuvaa kirjastosta ja kirjoista kiinnostavina ja jännittävinä sekä toisaalta opettavina että viihdyttävinä, ja lisätä klassikoiden, tietokirjojen tai minkä tahansa kirjojen lukemista.

Lisätietoja oheisessa liitteessä sekä täältä: https://www.theseus.fi/handle/10024/267500