Över 80 finländska vetenskapstidskrifter fritt tillgängliga på Journal.fi – forskningsinformation till bibliotekens förfogande

Behovet av pålitlig och forskningsbaserad information ökar under tider av osäkerhet. De vetenskapliga tidskrifternas gemensamma webbtjänst Journal.fi ger tillgång till över 80 öppna finländska vetenskapstidskrifter. De flesta av dem innehåller kollegialt granskade forskningsartiklar.

De vetenskapliga tidskrifterna kunde vara mer tillgängliga för de allmänna bibliotekens kunder än de för närvarande är. Det är lätt att införliva nättidskrifterna i bibliotekets samling. Tidskrifterna innehåller vetenskapliga artiklar inom bland annat utbildning, historia, medicin, sociologi, kulturforskning, teologi, musikforskning och juridik. Största delen av tidskrifterna är finskspråkiga, men med finns också svensk- och engelskspråkiga tidskrifter.

”Trots att biblioteken håller stängt på grund av epidemin har inte människornas rätt till och behov av pålitlig och forskningsbaserad information minskat”, säger publikationschef Sami Syrjämäki som ansvarar för tjänsten Journal.fi på de Vetenskapliga samfundens delegation.

”Vi vill, i samarbete med de allmänna biblioteken, säkerställa att de finländska vetenskapstidskrifterna står till tjänst även för de allmänna bibliotekens personal och framförallt för deras kunder. Hittills har tjänsten Journal.fi varit bäst känd inom vetenskapssamhället”, berättar Syrjämäki.

Finlands biblioteksförening och Finlands svenska biblioteksförening är också med om att informera biblioteken.

”Kampanjen Vetandet leder lyfter tydligt fram många finländska vetenskapstidskrifter av hög kvalitet. Biblioteken berättar gärna om sådana pålitliga informationskällor till sina kunder”, säger Rauha Maarno, verksamhetsledaren för Finlands biblioteksförening.

”Med hjälp av kampanjen och av den lättillgängliga sajten Journal.fi kan biblioteken ännu bättre erbjuda forskningsbaserad kunskap till alla”, fortsätter Maarno.

När biblioteken igen öppnar sina dörrar vägleds bibliotekens besökare till forskningsinformationen med hjälp av t.ex. planscher. Dessutom planeras utbildning för personalen om hur man använder nätpublikationerna.

Allt fler vetenskapliga publikationer ges ut elektroniskt

Digitaliseringen har varit en vändpunkt för vetenskapspubliceringen. När de flesta av bibliotekens kunder fortfarande letar bland hyllorna, kommer allt fler publikationer ut enbart på nätet. Kampanjen Vetandet leder guidar kunder och bibliotekspersonal till aktuell forskningsinformation.

”Vår kampanj råkar äga rum under den här undantagssituationen. Behovet av fria webbaserade publikationer är nu större än normalt och vi vill försäkra oss om att alla hittar dem”, säger Syrjämäki.

Material för biblioteken

Du kan berätta om tjänsten Journal.fi på webbsidor och tipslistor, i nyhetsbrev och på sociala medier. På sociala medier används hashtaggen #tiedonlähteet på finska och #vetandetleder på svenska.  Nedan färdigt material till förfogande
Facebook (på finska och svenska)
Instagram (på finska och svenska)
Tiedon tähden -logo
Pressmeddelande (finska + svenska)

Mer information:

Johanna Tjäder, kommunikationskoordinator, tiedontahden@outlook.com, 040 913 8921

Mer information ger också:

Sami Syrjämäki, mediechef, Vetenskapliga samfundens delegation, sami.syrjamaki(at)tsv.fi,
09 228 69 229, Journal.fi

Heidi Enwald, ordförande för Finlands biblioteksförenings utbildnings- och forskningsarbetsgrupp,
heidi.enwald(at)oulu.fi

---

Kommunikationskampanjen Vetandet leder – Tiedon tähden vill öka de finländska vetenskapliga tidskrifternas användning och synlighet. Målsättningen under våren 2020 är att ge de allmänna bibliotekens kunder bättre tillgång till vetenskapliga tidskrifter. Kampanjen Vetandet leder – Tiedon tähden finansieras av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland med Kopiosto ersättningar.