Svenskspråkig nätutbildning i eOppiva: Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare

Utbildningen "Digitalt stöd – Färdigheter för stödgivare" finns tillgänglig på svenska i eOppiva-tjänsten. Nätutbildningen ger dig tips gällande att möta och handleda människor, att bygga nätverk samt att utveckla dina egna färdigheter.

Utbildningen består av fem delar och repetitionsuppgifter.

Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla.

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digitalt-stod-fardigheter-for-stodgivare/