Ändringslistor för ALLFO och FGF finns nu i Finto:s kundwiki

Ändringar i ALLFO-begrepp som skett efter konverteringen från Allärs till ALLFO finns nu samlade i Finto-servicens kundwiki på adressen https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=187729211 Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till de bibliografiska posterna i metadataresursen Melinda. Från Melinda replikeras förändringarna vidare till motsvarande poster i de lokala databaserna i enlighet med replikeringsinställningarna. Listan är avsedd för att underlätta uppföljning och uppdatering av ändringar i de poster och databaser som inte uppdateras automatiskt via replikeringen.
Motsvarande ändringslistor för ALLFO-orter och Finländsk genre- och formlista (FGF) finns på adresserna https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=187729218 och https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=187729222

Nya begrepp i vokabulärerna finns listade i Finto under fliken "Nya" som finns i var och en av vokabulärerna.

hälsningar
Mirja Anttila, Maria Forsén ja Finto-tiimi

Organisation
Nationalbiblioteket