Uppgifterna om biblioteksprojekt har flyttats till en ny webbsida

Uppgifterna om biblioteksprojekt från och med 2011 hittas nu på webbsidan aviavustukset.fi. Den direkta adressen till visualiseringen av projekten är https://aviavustukset.fi/kirjasto-visualisointi/. Där kan man bekanta sig med projekten bland annat tema-, områdes- och årsvis. Till ett specifikt projekt kommer man via boll- och kartvyerna.

Projektregistret, som betjänat biblioteken sedan 2011, avlägsnades helt ur vyn 30.11.2020.

Fram till 2017 fungerade projektregistret som ansökningsstället för statsunderstöd och utsiktsplatsen för olika projekt. Ansökningen om statsunderstöd flyttades till RFV:s e-tjänst  från och med hösten 2017.

Det tekniska underhållet med sina många utmaningar var inte längre ändamålsenligt. Projektregistret var en bra öppning för att öka genomskinligheten med projektverksamheten, men såsom alla tekniska system, föråldrades det också. RIP projektregistret!