Kaffepaus med FSBF

Kaffepauserna ordnas på initiativ av våra kreativa medlemmar! Eftersom både konferensen och den traditionella träffen under Helsingfors bokmässa uteblev, försöker vi hålla kontakt på distans i stället. Varmt välkomna!

Årets sista kaffepaus, 8.12 kl. 14 vill vi gärna höra hur ni har det i allmänhet i dessa tider, hur ser situationen ut i olika bibliotek och finns det någonting föreningen kan göra för att stöda er i ert arbete. Vi håller på i cirka 45 minuter, men du är med så länge du har möjlighet.

Evenemanget ordnas på Zoom, och information skickas i föreningens nyhetsbrev, som du kan prenumerera på via vår hemsida: https://www.fsbf.fi/sv/aktuellt/nyhetsbrev/

Du kan också kontakta verksamhetsledare Azra Arnautovic på azra.arnautovic@fsbf.fi för att få länken till Zoomträffen.

Organisation
Finlands svenska biblioteksförening rf
Kontaktperson
Azra Arnautovic
Fortbildningens eller seminariets tema