Främja bibliotekens miljömedvetenhet

Projektet ”Bibliotekens miljömedvetenhet in till 2020-talet” anordnar 

en svenskspråkig webbinar 12.3.2021

Under webbinariet presenteras  bl a resultat från höstens enkät angående bibliotekens miljömedvetenhet, resultaten från mätningarna av bibliotekens koldioxidfotavtryck samt bibliotekens miljögärningar runtom i Finland. Dessutom utlovas intressanta sakkunniga gäster.

Registrening öppnas senare.

Börjar
Slutar
Organisation
Kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hanke
Kontaktperson
Leila Sonkkanen
Fortbildningens eller seminariets tema