Bankdosor, skam och poesi: Ny bok om biblioteken och digitaliseringen

Den nya boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi” är ett resultat av en forskarcirkel inom Kungliga bibliotekets projekt Digitalt först med användaren i fokus.
I boken belyser bibliotekspersonal digitaliseringen utifrån sina yrkesroller. I nio essäer får vi följa deras komplexa arbete som inbegriper både känslor och värderingar. Dessutom bidrar tre forskare vid Södertörns högskola med sina perspektiv på detta samhällsfenomen. Boken fördjupar sig i frågor som:


•    Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör den med oss människor? Vilken roll spelar jag som medarbetare och chef vid ett bibliotek?
•    Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv?
•    Hur kommer känslor som skam och rädsla in? Hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?


Boken vänder sig till alla med intresse för bibliotek, demokrati och digitalisering. Arbetet i forskarcirkeln gick ut på att reflektera över egna erfarenheter av digitalisering inom biblioteksvärlden. Cirkeln genomfördes i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och Södertörns högskola.

Läs boken

Du kan kostnadsfritt ladda ner och läsa boken via den här länken:
Bankdosor, skam och sms-poesi. Essäer om bibliotekens arbete med digitalisering (pdf)
Boken kommer även finnas i tryckt form från och med slutet på januari 2021.

Nyhet om boken på Svensk biblioteksförenings webbplats