Föreslå teman för OSS EMELLAN-distanskaffepauser

Om vilka frågor som uppkommer i bibliotekets vardag skulle du vilja ha mer information om eller utbyta idéer om och diskutera om med andra som funderar på samma saker? 

Vi startar OSS EMELLAN – distanskaffepauser, där vi kan diskutera tillsammans och ställa frågor. Träffarna ordnas i Teams och är öppna för alla.

Idéen är att man ska kunna delta från hela landet och att ämnet för varje träff förankrar sig i bibliotekets vardag. 

Vi ber om förslag till teman för distanskaffepauserna. Vi kunde diskutera:

  • ordnande av sagostunder
  • kundanvisningar för distansläsecirklar
  • streaming med mobiltelefon
  • att lämna böcker oplastade
  • digital handledning på nätet
  • användning av Finna klassrum
  • katalogisering av brädspel
  • teman för gemensamma evenemang
  • eller vad som helst annat!

Skicka förslag på ämne åt mej (Päivi Litmanen-Peitsala). Du kan också nämna någon biblioteksanställd som du skulle vilja att skulle komma med och berätta om sina erfarenheter. Du kan föreslå både finsk- och svenskspråkiga distanskaffepauser. 

OSS EMELLAN - distanskaffepauserna sammankallas under våren av de allmänna bibliotekens digiprojekt/ Päivi Litmanen-Peitsala, som ordnar en kort inledning (10 min.) för varje träff. Efter inledningen är ordet fritt. 

Vi informerar om OSS EMELLAN –distanskaffepauserna via Fackkalenderns fortbildningsmeddelanden och i Fortbildningskalendern. Man behöver inte anmäla sig, Teams-länken är öppen för alla. 

Du kan skicka in förslag på teman när som helst, men om du redan har något tema i tankarna så meddela det gärna genast.
Skicka förslagen till paivi.litmanen-peitsala@hel.fi.

Den första OSS EMELLAN –distanskaffepausen ordnas 16.2. Temat är då Flerspråkiga bibliotekets cirkulerande samlingar och hur du kan få dem till ditt eget bibliotek. Under träffen kan du t. ex. fråga vem som betalar postavgiften!