Hörandetillfälle på svenska: Den nationella läskunnighettstrategin

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för år 2021 som ska utarbeta en nationell läskunnighetsstrategi. Målet är att den nationella läskunnighetsstrategin färdigställs hösten 2021. Läskunnighetsstrategin breddar, reviderar och preciserar de tidigare riktlinjerna för det läskunnighetsfrämjande arbetet så att de utöver utvecklingen av barns och ungas läskunnighet omfattar främjandet av läskunnigheten hos människor i alla åldrar, i enlighet med kontinuerligt lärande. I strategin ingår också åtgärder på region- och kommunnivå, som ska främja de lokala strukturerna som stöder läskunnighet.

Vi ordnar diskussionsmöten med en bred skara aktörer och organisationer inom olika områden som arbetar med att främja läskunnigheten.

Vi bjuder in dig till ett hörandetillfälle, (för dig som arbetar på bibliotek på svenska) där du kan föra fram dina egna synpunkter på relevanta frågor, utvecklingsidéer samt svenskspråkiga särdrag. Hörandetillfällena stöder arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin.

Ingen förhandsanmälan behövs. 

Länk till Teams-tillfället: bit.ly/hörandetillfälle 

Du kan få förhand fundera på punkterna nedan. Hur är sitationen för tillfället, vad är framtidens behov och vilka är de konkreta åtgärder som behövs för att uppnå de framtida behoven? Utgående från ditt eget jobb och ditt bibliotek.

  1. Strukturer som stödjer arbetet för att främja läskunnigheten
  2. Stärka kompetensen (i din yrkesgrupp)
  3. Uppmuntra till läsning
  4. Gemenskaper som stödjer läsningen (t.e.x familjer, fritidsaktiviteter)
  5. Svaga läsare och utmaningar som berör läsning
  6. Andra kritiska synpunkter (styrkor, svagheter, särdrag)

 

Ort
Teams
Plats
Teams: bit.ly/hörandetillfälle
Börjar
Slutar
Organisation
Läsrörelsen
Kontaktperson
Belinda Kardén
Telefon
029 533 1827
Avgift
Ingen avgift