Nå ut genom bruset - marknadsföring för bibliotekarier

De flesta som jobbar på bibliotek arbetar inte med marknadsföring i traditionell bemärkelse. Ändå finns det ofta ett tryck på att lyfta fram och synliggöra den egna insatsen för att inte gå miste om resurser eller potentiella biblioteksanvändare. Det gäller inte minst det svenska arbetet inom Helmet-biblioteken, som lätt drunknar i mängden. Hur kan vi som enskilda biblioteksanställda tänka för att synliggöra vår egen insats, och hur kan man jobba utåtriktat även om marknadsföring som begrepp känns främmande?

Föreläsare: Malin Utter från Högskolan i Borås

Anmäl dig senast den 14.5 här. Länk till utbildningen skickas efter att anmälningstiden tagit slut.

Plats
Teams
Börjar
Slutar
Organisation
Helmet-bibliotek
Kontaktperson
Maria Grundvall
Avgift
Fortbildningen är avgiftsfri.
Fortbildningens eller seminariets tema