Mall för samarbetsavtalet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och det allmänna biblioteket

En nationell mall har nu tagits fram för att underlätta samarbetet mellan det allmänna biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Mallen för samarbetsavtalet innehåller ett principavtal, förslag på mål och metoder för olika åldersgrupper, en definition på miniminivå för samarbetet och exempel på olika typer av samarbete. Syftet med samarbetsmallen är att göra samarbetet mellan biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen jämlikt och fungerande i hela landet. Mallen för samarbetsavtalet mellan det allmänna biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är ett dokument som kommuner och bibliotek kan ta i bruk och tillämpa för kommunens egna behov.

Mallarna för samarbetsavtalet kan laddas ner från Specialuppdraget Ertes hemsida.

Mall för samarbetsavtalet på svenska: https://www.biblioteken.fi/lubu/biblioteket-smabarnspedagogiken-och-forskoleundervisningen

Mall för samarbetsavtalet på finska: https://www.kirjastot.fi/lanu/kirjasto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus

För att underlätta det för personalen att etablera det konkreta samarbetet i kommunerna har Specialuppdraget Erte även samlat ihop en idébank där man har plockat fram läsfrämjande metoder för barn under skolåldern från olika bibliotek i Finland. Idébanken når du via denna länk: https://www.kirjastot.fi/lanu/vinkkivakka.

Måndagen den 27 september kl. 9.30 ordnas Ertes finskspråkiga fortbildning Erten etävinkit där vi går igenom mallen för samarbetsavtalet och hur den används. Vi får även höra kulturpedagogen Sanna Asikainen från Vasa berätta om kulturläroplanen och de nya läspassen som lanserats för barn under skolåldern. Anmäl dig till fortbildningen via denna länk. Välkommen med!

Vi kommer även gärna och presenterar mallen för samarbetsavtalet på olika fortbildningar eller andra tillställningar. Ta i så fall kontakt med oss på erte.kirjasto@seinajoki.fi.

Organisation
Specialuppdraget Erte vid Seinäjoki stadsbibliotek