Mitä hyötyä "värjäyksestä" on lapsille?

Beskrivning och målsättning

Miksi väritys on hyväksi lapsille? Pianeta Mamma -pedagogi selittää, miksi on niin tärkeää, että lapset oppivat värittämään ja harjoittelemaan sitä

varityskuvatKoska värittäminen on hyväksi lapsille

Keskimäärin kaksivuotiaana lapset alkavat nauttia "jälkensä" jättämisestä tyhjälle paperille: se on uusi tapa "vahvistaa itseään", kuvailla itseään, ilmaista itseään. itsesi online-värjäystyökalulla:Värityskuvia Lapsille. Ajan myötä nämä ensimmäiset kirjoitukset saavat yhä tarkemmat ja tärkeämmät muodot ja lapsi täyttää ne vähitellen väreillä. Lapsia ja nuoria pyydetään kokeilemaan tätä toimintaa päiväkodista lukioon. Mutta miksi värittämisen oppiminen ja harjoitteleminen on niin tärkeää lapsille? Ja miksi tätä toimintaa rohkaistaan ​​ja edistetään kaikilla luokilla ja tasoilla?

Väritystoiminnasta johtuvat edut

  •  Stimuloi luovuutta 

väritys on kaikkea muuta kuin yksitoikkoista ja toistuvaa toimintaa; värittäjät huomaavat, että se voidaan tehdä monilla eri tavoilla, useilla eri väreillä, mitä erilaisimmilla materiaaleilla ja vaihtoehtoisimmilla tekniikoilla; on mahdollisuus valita oman maun ja tarkoituksen mukaan, kokea tyytyväisyyttä täysin ainutlaatuiselle ja persoonalliselle tuotteelle elämän antamisesta.

  •  Paranna keskittymistä

Koska se varmistaa, että ne, jotka omistautuvat sille, suorittavat työn alusta loppuun imeytyneenä tästä toiminnasta johtuvasta nautinnosta ja rentoutumisesta; värittäjä voi hetkeksi vieraantunut "negatiivisista" ajatuksista ja keskittyä yksinomaan tekemiensä oivallukseen. Ne, jotka eivät tee aloittamaansa visuaalisesti päätökseen, saavat negatiivisen palautteen, koska heidän piirustuksensa jää selvästi keskeneräiseksi heidän ja muiden silmissä: tämä itsessään on kannustin viedä se loppuun ja toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

  •  Paranna hienomotorisia taitoja 

Se on myös erinomainen harjoitus parantaa ja vahvistaa käsien ja silmän koordinaatiota ja siten hienomotoristen taitojen kehittämistä; lasten kasvaessa heistä tulee yhä tarkempia poikia, jotka pystyvät parantamaan kykyään värittää teknisesti ja laajentaa tätä hankkimaansa taitoa muille alueille, joilla soveltaa samaa tarkkuutta ja tunnollisuutta.

  •  Lisää ilmaisukykyä

väristä ja käytetystä materiaalista tulee väline sisäisen maailman ilmaisemiseen; värin valinnalla ja sen soveltamistavalla lapsi ja poika antavat tunteilleen äänen myös niille, jotka eri syistä eivät halua tai pysty sanallistamaan. Väri saapuu sinne, missä sanat epäonnistuvat, ja niistä tulee väline syvimmille ja vilpittömimmille tunnelmille ja lisää tässä mielessä kirjoittajan ilmaisukykyä, joka saattaa olla enemmän tai vähemmän tietoinen siitä.

  •  Totuttele kunnioittamaan sääntöjä

lopulta lapsi ensin ja sitten poika oppivat pysymään tilojen sisällä, kunnioittamaan rajoja ja rajoja. Tässä mielessä he tottuvat noudattamaan ohjeita ja sääntöjä; joskus he voivat vapaasti värittää haluamallaan tavalla, toisinaan heidän on noudatettava ohjeita.

Katu: Skinnarilankatu 6

Kaupunki: Lemi
lääni/alue: Etelä-Karjala
Puhelinnumero: 050 198 5358
Postinumero: 54710
Maatunnus: +358
Maa: Suomi
Skinnarilankatu 6 - Lemi - Etelä-Karjala
- Yhteystiedot: #Varityskuvat -varityskuvat86@gmail.com
- Verkkosivusto: https://varityskuvat.com/

Kategorier
handarbete
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen
varityskuvat86@gmail.com
Kontaktuppgifter
050 198 5358