Språköskolor får bokprat i oktober

Öppnad bok med text om bokpratenFör språköelever i den grundläggande utbildningen och gymnasiet erbjuds 4.–6.10.2022 svenskspråkiga bokprat. De virtuella bokpraten infaller före höstlovet, som också är läslov. Bokpraten streamas på Teams så att alla språköskolor årskursvis kan delta samtidigt. 
Bokpratarna kommer från olika bibliotek runtom i Svenskfinland och de sätter ihop en mångsidig och lockande presentation av böcker, så att alla deltagare ska kunna hitta någonting intressant. Bokpraten arrangeras för språköskolorna i samarbete med de lokala biblioteken och målet är att skolorna ska ha de flesta böckerna tillgängliga då bokpraten hålls. Både biblioteken och skolorna har fått en boklista i slutet av maj.
Arrangörer för evenemanget är Regionförvaltningsverket och samarbetsgruppen för de tvåspråkiga utvecklingsbiblioteken Åke i samarbete med specialuppdraget för bibliotekens läsfrämjande verksamhet för barn och ungdomar Erte. 

Information om språköar