Apparatön stängs i slutet av år 2022

Inlärningsmiljön och spelet Apparatön och de finsk- och engelskspråkiga versionerna Aparaattisaari.fi och Gadget Island stängs i slutet av år 2022. Apparatön har kommit till slutet av sin livscykel, eftersom det är svårt att ändra funktionerna i enlighet med tillgänglighetsrekommendationerna och på nätet finns annat material till stöd för förskolan.

Om ert bibliotek eller samarbetspartner har använt Apparatön kan ni förbereda er på stängningen genom att istället ta i bruk till exempel material från nedanstående webbplatser. Informera gärna om att Apparatön stängs och om alternativt material till era samarbetspartner. 

Apparatön innehåller förutom spelet skriftliga berättelser och tips för undervisning. Det riksomfattande specialuppdraget gällande bibliotekstjänster som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet (Erte, Seinäjoki) kommer eventuellt att bearbeta dessa och publicera dem på sina egna sidor. 

Material för mediefostran