Meddelanden och kampanjer

RFV utvärderade: Kompetent och tillräcklig personal och ledning garanterar mångsidiga bibliotekstjänster

Regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen visar att biblioteken har svårigheter att utföra de uppgifter som lagen förutsätter därför att personalen inte räcker till. Bibliotekspersonalens grundutbildning har förbättrats men det finns behov av nytt kunnande. Den som leder biblioteket ska ha lagenlig behörighet, kunnande och tid för att leda och utveckla verksamheten.

Tack till bibliotek som svarade på enkäten!

Mer information:

Kristiina Kontiainen, ESAVI och landsomfattande rapporten 

Virpi Launonen, ISAVI 

Satu Ihanamäki, LAAVI 

Päivi Almgren ja Anu Ojaranta, LSAVI 

Susanne Ahlroth, LSSAVI svenska enheten 

Mika Mustikkamäki ja Jonna Toivonen, LSSAVI 

Merja Kummala-Mustonen, PSAVI 

efternamn.fornamn@rfv.fi

Kontaktperson
Kristiina Kontiainen