Informationssökningspaket

Informationssökningspaket

Läs frågan noggrant och fundera på vad som egentligen frågas efter. Om du tycker att frågan bäst kunde besvaras av något av de specialbibliotek som finns med i tjänsten Fråga bibliotekarien kan du skicka frågan till det biblioteket. Om du själv svarar på frågan, så fundera på var det lönar sig att börja söka information.