YKN Lausunto Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020

Yleisten kirjastojen neuvosto / Keskuskirjasto

Lausunto                                                                                                                 29.1.2010

Opetusministeriö

Anne Luoto-Halvari

Opetusministeriön kirjaamo

Viite:
Lausuntopyyntönne 3.12.2009

YKN Lausunto: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamisesitys tulee perua (2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Yleisten kirjastojen neuvoston lausunto: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamisesitys tulee perua

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää ammattikorkeakouluilta sopeuttamistoimena merkittävää koulutuksen aloituspaikkojen karsimista lähivuosina. Turun ammattikorkeakoulua tämä koskee velvoitteella karsia yhteensä 177 aloituspaikkaa.

YKN Lausunto: Kuntakirjastojen kirjastoaineistojen... (2012)

Lausunto: Kuntakirjastojen kirjastoaineistojen hankintaluetteloiden ja karttuvien erityiskokoelmien luetteloiden sekä kirjastoautojen reittikarttojen ja pysäkkiluettelojen pysyvä säilyttäminen

Arkistolaitoksen seulontakollegiolle 14.12.2012 kokoukseen

Yleisten kirjastojen neuvosto on useiden maakuntakirjastojen toivomuksesta käsitellyt kirjastojen osuutta Kansallisarkiston määräyksistä ja suosituksista kunnallisen sivistystoimen asiakirjojen säilytysajoiksi (SKL 13.2 s.6).

YKN Lausunto liittyen kirjastonjohtajien oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen (2012)

Yleisten kirjastojen neuvosto tukee Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Lapin yliopiston oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen hanketta kirjastojen johtajille ja johtajiksi aikoville. Koulutushanke vastaa Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassaan 2011-2016 esittämää tavoitetta ammattimaisen johtamisen ja esimiestyön vahvistamisesta. Suurten ikäluokkien eläköityminen on jo nyt vaikeuttanut johtajien saamista erityisesti pienemmille paikkakunnille, joten tällainen koulutus tulee todella tarpeeseen.

1.6.2012

YKN Ehdotus yleisten kirjastojen laatusuositukseksi

Yleisten kirjastojen neuvosto

Lausunto                                                                                                              3.9.2010

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viite:
Lausuntopyyntönne 23.6.2010, Dnro 35/040/2009

Asia:
Ehdotus yleisten kirjastojen laatusuositukseksi
raportin verkkosivut / OKM