28:e finlandssvenska bokkatalogen kör i gång!

Svenskfinland är en unik litterär miljö. I en grupp på 300 000 personer utkommer årligen ca 300 böcker. I internationell jämförelse är antalet unikt. De finlandssvenska förlagen är aktiva, och med dagens teknik ges allt fler böcker ut av privatpersoner eller enmansförlag.

För att skapa en överblick över utgivningen och göra det lättare för författare, förläggare och läsare att hitta varandra har Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden sedan 1986 publicerat en årlig katalog med finlandssvensk bokutgivning. Den finlandssvenska bokkatalogen utkommer i november och redigeras i år av Barbara Huldén. Katalogen omfattar också en stor avdelning med finlandssvenska tidskrifter, som koordineras av Thomas Rosenberg.

Bokkatalogen delas gratis ut på bibliotek, i bokhandlar och Luckor runtom i Svenskfinland och distribueras som bilaga till Hufvudstadsbladet och Österbottniska Posten i slutet av november. Bokkatalogen kan också läsas i sin helhet på webben, gå in på adressen www.bokkatalogen.fi

Bokkatalogen finns också på Facebook.

Omslaget designas i år igen av Ida Wikström, som i fjol segrade i en tävling som arrangerades för att förnya omslaget.

Den som vill få sin bok med i katalogen ska meddela detta senast den 10 september till red@bokkatalogen.fi