Biblioteksstatistiken för 2018 har offentliggjorts